Nieuwe eco-activiteiten 2024

In het kader van de GLB eco-regeling worden vanaf 2024 drie eco-activiteiten toegevoegd. Het gaat om drie varianten precisielandbouw.

Precisie­gewas­bescherming

Hierbij gaat het om plaatsspecifieke dosering van gewasbeschermingsmiddelen op basis van de behoefte van het gewas. Je moet dan jouw spuitboom per sectie aan kunnen sturen. Met bijvoorbeeld sensoren, drones of satellietbeelden bepaal je de behoefte van het gewas.

Vervolgens doseer je op basis van zogenaamde ‘taakkaarten’. Wat ook kan is realtime ‘meten-beslissen-uitvoeren’. Jouw spuitboom wordt dan aangestuurd op basis wat in het veld wordt gemeten.

Femmie Jager
Femmie Jager Adviseur agro

Precisiebemesting

Met precisiebemesting doseer je meststoffen op het juiste moment op de juiste plek. Nadat de behoefte van het gewas is beeld is gebracht doseer je op basis van zogenaamde ‘taakkaarten’.

Ook hier is tevens een realtime uitvoering mogelijk. Bij de dosering maak je gebruik van met GPS-aangestuurde apparatuur (bijv. strooier, spuitboom of zodebemester), waarmee je plaatsspecifiek doseert.

Fertigatie

Met fertigatie dien je opgeloste meststoffen toe via een irrigatiesysteem. Hiermee dien je de juiste hoeveelheid op het juiste moment toe.

Punten en waarden

Voor de drie eco-activiteiten is de ‘waarde’ € 43/ha. Dit geldt zowel voor Regio 1 als Regio 2. Bekijk het aantal punten.

Heb je vragen over de eco-activiteiten? Neem gerust contact op.