Uitzonderingen meldingsplicht buitenlandse transporteur

Buitenlandse transporteurs die in Nederland goederen vervoeren, zijn vanaf 1 maart 2020 verplicht dit te melden. Voor de transportsector gelden uitzonderingen. Lees welke dit zijn.

Uitzonderingen meldingsplicht buitenlandse transporteur

Buitenlandse transporteurs die in Nederland goederen vervoeren, zijn vanaf 1 maart 2020 verplicht dit te melden. Een uitzondering geldt als de goederen alleen door Nederland vervoerd worden, zonder te laden of te lossen. 

Deze meldingplicht komt voort uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU). De WagwEU geldt niet alleen voor werknemers maar ook voor eigen rijders.

Voor de transportsector gelden uitzonderingen op de meldingsregels voor buitenlandse werknemers. Zo hoeft u bij transitovervoer geen melding te doen. In dit bericht leest u meer uitzonderingen.

 

Jaarmelding voor transportsector

Wanneer er wordt geladen en/of gelost in Nederland moet u melden welke chauffeurs (mogelijk) in Nederland komen laden/lossen. Hiervoor maakt u gebruik van een jaarmelding. Dit houdt in dat u vóór aanvang van het kalenderjaar moet melden.

Bij de melding geeft u als werkplek het kenteken van het voertuig op. In beginsel meldt u het kenteken van het voertuig waarmee in Nederland wordt gereden. Kan dit niet? Dan volstaat één (ander) kenteken. Bij de melding hoeft u geen specifieke dienstverlening, opdrachtgever of route op te geven.

Contactpersoon

Eén contactpersoon is het aanspreekpunt voor de buitenlandse werkgever (dienstverrichter) in Nederland en moet dus in Nederland aanwezig zijn om vragen te beantwoorden van de Inspectie SZW over de detachering.

Ook moet een contactpersoon bevoegd zijn om documenten van de detachering te verzenden en ontvangen. Alleen natuurlijke personen kunnen contactpersoon zijn. De chauffeur zelf mag als contactpersoon fungeren mits hij of Nederlands of een moderne vreemde taal spreekt (Duits of Engels). 

Melding controleren

Moet de Nederlandse opdrachtgever controleren of de charter wel gemeld heeft? Nee, controleren is in beginsel niet nodig. Iedereen die de dienst levert, moet melden.

Als een Nederlandse transporteur of expediteur een buitenlandse charter inschakelt voor vervoer in, naar of vanuit Nederland, dan is die charter in beginsel verantwoordelijk voor de melding.

In de eerste plaats is de (buitenlandse) werkgever verantwoordelijk voor het voldoen aan de verplichte Nederlandse arbeidsvoorwaarden.

Let op! In Nederland geldt, ook bij transport, ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het (juiste) loon.

Tijdelijke uitzondering

Het wegvervoer is tijdelijk uitgezonderd van het toepassingsgebied van de herziene detacheringsrichtlijn. Dit geldt tot het moment dat een EU-wetgevingshandeling tot vaststelling van specifieke regels voor het detacheren van chauffeurs in deze sector van toepassing is.

Nederland heeft zich in Europees verband ingezet voor een eerlijke en evenwichtige vaststelling van specifieke regels in de vorm van het zogeheten mobiliteitspakket.

Het Europees Parlement houdt naar verwachting in mei 2020 de plenaire stemming over dit mobiliteitspakket. Hierna wordt het het bij aanvaarding gepubliceerd en omgezet in de termijn die in het mobiliteitspakket is opgenomen.

Het valt overigens te bezien in hoeverre de maatregelen van het coronavirus invloed hebben op de datum van de plenaire stemming over het mobiliteitspakket.

Hoe kan ik melden?

Voor meldingen is een online meldloket beschikbaar. Meldingen kunt u hier digitaal indienen. Dit kan alleen met behulp van eHerkenning, met betrouwbaarheidsniveau 3 of hoger. 

Heeft u vragen over de meldingsplicht in de transportbranche? Neemt u dan contact met ons op.

Whitepaper

Meldingsplicht voor buitenlandse werknemers in de EU