Uitzonderingen meldingsplicht buitenlandse transporteur

Buitenlandse transporteurs die in Nederland goederen vervoeren, zijn vanaf 1 maart 2020 verplicht dit te melden. Een uitzondering geldt als de goederen alleen door Nederland vervoerd worden, zonder te laden of te lossen.

Uitzonderingen

De meldingplicht komt voort uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU). De WagwEU geldt niet alleen voor werknemers maar ook voor eigen rijders.

Voor de transportsector gelden uitzonderingen op de meldingsregels voor buitenlandse werknemers. Zo hoef je bij transitovervoer geen melding te doen. In dit bericht lees je meer uitzonderingen.

Jaarmelding

Wanneer er wordt geladen en/of gelost in Nederland moet je melden welke chauffeurs (mogelijk) in Nederland komen laden/lossen. Hiervoor maak je gebruik van een jaarmelding. Dit houdt in dat je vóór aanvang van het kalenderjaar moet melden.

Bij de melding geef je als werkplek het kenteken van het voertuig op. In beginsel meld je het kenteken van het voertuig waarmee in Nederland wordt gereden. Kan dit niet? Dan volstaat één (ander) kenteken. Bij de melding hoef je geen specifieke dienstverlening, opdrachtgever of route op te geven.

Harald Rohof
Harald Rohof Senior adviseur mkb

Contactpersoon

Eén contactpersoon is het aanspreekpunt voor de buitenlandse werkgever (dienstverrichter) in Nederland en moet dus in Nederland aanwezig zijn om vragen te beantwoorden van de Inspectie SZW over de detachering.

Ook moet een contactpersoon bevoegd zijn om documenten van de detachering te verzenden en ontvangen. Alleen natuurlijke personen kunnen contactpersoon zijn. De chauffeur zelf mag als contactpersoon fungeren mits hij of Nederlands of een moderne vreemde taal spreekt (Duits of Engels).

Melding controleren

Moet de Nederlandse opdrachtgever controleren of de charter wel gemeld heeft? Nee, controleren is in beginsel niet nodig. Iedereen die de dienst levert, moet melden.

Als een Nederlandse transporteur of expediteur een buitenlandse charter inschakelt voor vervoer in, naar of vanuit Nederland, dan is die charter in beginsel verantwoordelijk voor de melding.

In de eerste plaats is de (buitenlandse) werkgever verantwoordelijk voor het voldoen aan de verplichte Nederlandse arbeidsvoorwaarden.

Let op! In Nederland geldt, ook bij transport, ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het (juiste) loon.

Hoe kan ik melden?

Voor meldingen is een online meldloket beschikbaar. Meldingen kan je hier digitaal indienen. Dit kan alleen met behulp van eHerkenning, met betrouwbaarheidsniveau 3 of hoger. 

Heb je vragen over de meldingsplicht in de transportbranche? Neem dan contact met ons op.

Whitepaper WagwEU

In deze whitepaper:

  • lees je kort over deze wet;
  • worden voorbeeldsituaties geschetst;
  • vertellen we over de meldplicht die je hebt;
  • informeren we je over de boetes die kunnen worden opgelegd.