Con­tro­le GLB met we­ke­lijk­se sa­tel­liet­beel­den

RVO controleert met wekelijkse satellietbeelden of jouw percelen voldoen aan de definitie van subsidiabel areaal. Is dit bij een perceel niet het geval en heb jij hierop wel GLB-subsidie aangevraagd? Dan ontvang je bericht van RVO. Dien dan aanvullend bewijs in of trek het perceel in.

Subsidiabel areaal en controle met AMS

Op subsidiabel areaal moet je landbouwactiviteiten uitvoeren. Hiervoor moet je op bouwland een subsidiabel gewas telen. Grasland moet je tenminste eenmaal per jaar beweiden of maaien (voor 1 oktober). RVO controleert met Areaal Monitoring Systeem (AMS) of percelen aan deze voorwaarden voldoen.

Femmie Jager
Femmie Jager Adviseur agro

Bericht als een perceel (nog) niet voldoet

Signaleert RVO geen landbouwactiviteiten op een perceel? Dan ontvang je een bericht. De vervolgstappen zijn verschillend voor bouwland en grasland.

Bouwland

Ontvang je een bericht dat op een perceel geen subsidiabel gewas is geconstateerd? Dan moet je binnen twee weken reageren door:

  • Aan te tonen dat wel een subsidiabel gewas is geteeld of,
  • De GO aan te passen en/of het perceel in te trekken.

Grasland

RVO is vanaf 16 augustus begonnen met het versturen van berichten als een perceel grasland niet is gemaaid of beweid. Heb je een bericht ontvangen? Dan kun je het perceel alsnog maaien of beweiden.

Heb jij het perceel op 17 september nog steeds niet gemaaid of beweid, dan kan RVO een tweede bericht sturen. Je moet dan aantonen dat het perceel wel is/wordt beweid of uiterlijk 1 oktober is gemaaid. Of je moet binnen twee weken het perceel intrekken.

Heb je vragen over de GLB-subsidie? Neem gerust contact op.