GLB-conditionaliteit 2024: voldoen 4% niet-productief areaal

Vanaf 2024 moet je, indien je niet bent vrijgesteld, voldoen aan de conditionaliteit GLMC 8 ‘niet-productief areaal’. Voor bepaalde bedrijven geldt een vrijstelling, bijvoorbeeld als je meer dan 75% grasland hebt. De basisvoorwaarde is dat je tenminste 4% van jouw areaal bouwland inricht/gebruikt als ‘niet-productief areaal’.

Niet-productief areaal

De 4% niet-productief areaal (NPA) kun je invullen met bijvoorbeeld sloten, bufferstroken, groene braak en landschapselementen. Heb je bijvoorbeeld 50 hectare bouwland, dan moet je 2 hectare (4%) met deze elementen aanleggen. De elementen moet op of aansluitend aan jouw bouwland liggen.

Weegfactor voor elementen

Voor de verschillende elementen geldt een weegfactor van 1, 1,5 of 2. Bij een weegfactor van 2 telt de oppervlakte van een element tweemaal mee voor NPA. In 2023 hadden alle sloten een weegfactor van 2. Vanaf 2024 heeft een sloot langs een onbeheerde akkerrand een weegfactor van 1 en langs een beheerde akkerrand een weegfactor van 2.

Gineke Welleweerd
Gineke Welleweerd Adviseur agro

Groene braak niet na (blijvend) grasland

Vanaf 2024 is het niet toegestaan om blijvend grasland om te zetten naar groene braak. Je kunt daardoor een perceel dat in 2023 blijvend grasland was, komend jaar niet gebruiken voor NPA (braak).

Ook mag je tijdelijk grasland niet ‘laten staan’ om vervolgens in te zetten als NPA. Je moet het gras eerst vernietigen om vervolgens een nieuw gewas te telen (inzaai of spontane opkomst). Echter dit is, met name op zand- en lössgrond, meestal niet toegestaan vanwege de graslandvernietigingsregels.

Geen productie, mest en gewasbeschermingsmiddelen

Op NPA vindt het gehele jaar geen productie plaats. Je mag niet oogsten en/of beweiden. Ook mag je NPA het gehele jaar niet bemesten en hierop geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken.

Heb je vragen over de GLB-conditionaliteit GLMC 8? Neem gerust contact op.