GLMC 7: gewasrotatie en vrijgestelde percelen

Binnen de conditionaliteit (GLB) moet je, als je geen vrijstelling hebt, voldoen aan GLMC 7 ‘Gewasrotatie op bouwland’. Eén van de eisen hierbij is dat je jaarlijks op 1/3e van jouw bouwland een ander gewas teelt dan het voorgaande jaar. ‘Vrijgestelde percelen’ tellen mee bij de invulling van deze eis.

Vrijgestelde percelen

Percelen met onderstaande gewassen zijn vrijgesteld van de ‘gewasrotatieplicht’:

  • Tijdelijk grasland
  • Meerjarige gewassen
  • Natte teelt
  • Braak

Deze ‘vrijgestelde percelen’ tellen wel mee bij het totaal areaal bouwland. Daarnaast mag je deze percelen meetellen bij de invulling van de gewasrotatie-eis. Hierdoor kun je makkelijker invulling geven aan deze eis.

Gineke Welleweerd
Gineke Welleweerd Adviseur agro

Uitwerking

Stel je hebt 60 hectare bouwland, waarvan 15 ha tijdelijk grasland. Voor de ‘1/3e-eis’ moet je op 20 ha een ander gewas telen dan in het voorgaande jaar. Aangezien het tijdelijk grasland, als vrijgesteld perceel, meetelt voor de invulling van de gewasrotatie-eis, hoef je alleen nog op 5 ha (20-15) daadwerkelijk een ander gewas te telen dan vorig jaar.

Heb je vragen over GLMC 7 Gewasrotatie? Neem gerust contact op.

Gineke Welleweerd
Gineke Welleweerd Adviseur agro