GLB-conditionaliteit 2024: voldoen aan gewas­rotatie GLMC 7

Vanaf 2024 vervalt de algemene vrijstelling voor GLMC 7 ‘Gewasrotatie’. Er geldt nog wel een vrijstelling als je bijvoorbeeld meer dan 75% grasland hebt. GLMC 7 is één van de eisen vanuit de conditionaliteit. Hieraan moet je voldoen als je basispremie, eco-premie en/of ANLb-subsidie wilt ontvangen.

Voorwaarden GLMC 7 Gewas­rotatie op bouw­land

Ben je niet vrijgesteld? Dan moet je vanaf 2024 aan de onderstaande voorwaarden voldoen. Je moet:

  • Op minimaal 1/3 van jouw bouwland jaarlijks een ander gewas (andere gewascode) telen dan in het voorgaande jaar. Hiervoor wordt al in 2024 teruggekeken naar 2023.
  • Op ieder perceel één keer in de vier jaar een ander gewas telen als hoofdteelt.

Op zand- en lössgrond: ook telen rustgewas

Op zand- en lössgrond geldt ook de voorwaarde dat je in de periode van 2023 t/m 2026 tenminste één jaar een rustgewas moet telen (1:4-teelt). Deze voorwaarde is tevens een verplichting vanuit de mestwetgeving.

Robert Reuver
Robert Reuver Senior adviseur agro
Ervaren adviseur in de agrarische sector
Mijn naam is Robert en ik ben alweer ruim 30 jaar met veel plezier werkzaam als adviseur in de agrarische sector. Ik heb veel ervaring met onder meer agrarische bedrijfsoverdrachten in familieverband en de financiering van agrarische bedrijven. Daarnaast ben ik graag een sparringpartner voor agrarische ondernemers; zeker in deze tijd is het heel belangrijk om samen vooruit te kijken.
Neem contact op

Invulling ‘1/3e-eis’ met volgteelt

Je kunt de ‘1/3e-eis’ook invullen door na de hoofdteelt een volgteelt in te zaaien.

Voorwaarden volgteelt

De volgteelt teel je aansluitend aan de hoofdteelt. Het gewas moet je laten staan tot de start van de hoofdteelt van het opvolgende jaar.

Geen ‘1/3e-eis’ voor bepaalde gewassen

De ‘1/3e-eis’ geldt niet voor percelen met meerjarige gewassen, natte teelt, gras en kruidachtige voedergewassen. Ook op braakliggende percelen hoef je niet aan deze voorwaarde te voldoen.

Heb je vragen over GLMC 7 Gewasrotatie? Neem gerust contact op.

Robert Reuver
Robert Reuver Senior adviseur agro
Ervaren adviseur in de agrarische sector
Mijn naam is Robert en ik ben alweer ruim 30 jaar met veel plezier werkzaam als adviseur in de agrarische sector. Ik heb veel ervaring met onder meer agrarische bedrijfsoverdrachten in familieverband en de financiering van agrarische bedrijven. Daarnaast ben ik graag een sparringpartner voor agrarische ondernemers; zeker in deze tijd is het heel belangrijk om samen vooruit te kijken.
Neem contact op