GLB 2023: re­ke­ning hou­den met buf­fer­stro­ken

Voor de ‘Meststoffenwet’ is de invoering van de verplichte bufferstroken met een jaar uitgesteld. Dit geldt niet voor de conditionaliteit in het kader van het GLB. Om in aanmerking te komen voor onder andere de basispremie moet je vanaf 2023 rekening houden met bufferstroken.

Voor GLB-subsidies voldoen aan conditionaliteit

Wil je in aanmerking komen voor de basispremie, de eco-premie en/of een ANLb-vergoeding? Dan moet je onder andere aan de conditionaliteit voldoen, waaronder de GLMC’s. Hieronder valt ook het hanteren van bredere bufferstroken langs droge en natte sloten (GLMC 4 en 10).

Geen meststoffen, geen gewasbeschermingsmiddelen

Op de verplichte bufferstroken mag je geen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Is het perceel, inclusief bufferstrook, grasland? Dan mag je de bufferstrook wel beweiden.

 

Inzichtelijk in ‘Mijn percelen’ van RVO

RVO heeft aangegeven dat de bufferstroken (waarschijnlijk) vanaf februari 2023 kunt bekijken in ‘Mijn percelen’. De bufferstrook worden dan in een aparte kaartlaag getoond.

Heb je vragen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) of het voldoen aan de conditionaliteit? Neem gerust contact op.

Agro dashboard

Je wilt de juiste beslissingen nemen, en dat begint met inzicht in je eigen agrarische onderneming. Het agro dashboard brengt je verder!

Lees meer