Gecombi­neerde opgave (GO): belang is groot, invullen kost minder tijd

De Gecombineerde opgave (GO) kun je t/m 15 mei indienen. Een juiste en tijdige indiening is van belang omdat je jouw GLB-subsidies hiermee aanmeldt. Het aantal vragen is veel minder dan vorig jaar.

Aanmelden subsidies

Met de Gecombineerde opgave (GO) meld je de GLB-subsidies aan die je later in dit jaar definitief aanvraagt. Meld je bedrijf, indien van toepassing, aan voor de volgende subsidies:

  • Basispremie.
  • Eco-premie.
  • Toeslag Jonge landbouwer.
  • Behoud van zeldzame landbouwhuisdieren.
  • Brede weersverzekering.
  • Diergezondheidsfonds.

Om deze subsidies te ontvangen moet je o.a. voldoen aan de definitie van ‘actief landbouwer’.

Jurgen Horsthuis
Jurgen Horsthuis Adviseur agro

Belang groot

Het belang van een tijdige aanmelding is groot. Als je jouw GLB-subsidies niet uiterlijk 15 mei aanmeldt, kun je in het najaar geen definitieve aanvraag indienen.

Vragen in GO

In de GO worden dit jaar geen vragen gesteld voor de ‘Europese landbouwtelling’. Daarnaast zijn enkele ‘nationale vragen’ vervallen. Dit betekent dat o.a. onderstaande vragen nu niet voorkomen in de GO:

  • Uitrijden en opslag dierlijke mest.
  • Beregening.
  • Opslagruimte landbouwproducten.
  • Bodembewerking en -bedekking bouwland.

Hierdoor vergt het invullen van de GO minder tijd dan in 2023. Echter het intekenen van de percelen incl. de gewijzigde bufferstroken vraagt nog wel de nodige tijd.

Heb je vragen over de gecombineerde opgave of de GLB-subsidies? Neem gerust contact op.

Jurgen Horsthuis
Jurgen Horsthuis Adviseur agro