Nieuwsbericht fiscale aftrek gemengde kosten

Gemengde kosten zijn kosten die deels een privékarakter hebben. Daarom mag je ze maar ten dele aftrekken van de winst. Je hebt voor de aftrekbeperking de keuze uit twee opties. Je mag je keuze herzien, zolang de aanslag niet definitief vaststaat.

Kan je de fiscale aftrek van gemengde kosten herzien?

Onder gemengde kosten verstaan we de kosten van voedsel, drank en genotmiddelen, representatie - waaronder ook recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak vallen - en congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke. Ook de hiermee samenhangende reis- en verblijfkosten moet je toerekenen aan de gemengde kosten.

Aftrek beperkt

De aftrek van de gemengde kosten is beperkt tot een vast bedrag of tot een percentage van de gemengde kosten. Voor ondernemers in de inkomstenbelasting geldt dat 20% van de gemengde kosten niet aftrekbaar is, maar je mag ook kiezen voor een vast bedrag van € 4.800. 

Ook voor ondernemingen in de vennootschapsbelasting, zoals de bv, geldt een vast bedrag van € 4.800. Dit wordt vervangen door 0,4% van de loonsom, als dit meer is. Kies je niet voor het vaste bedrag, dan geldt een aftrekbeperking van 26,5% van de totale gemengde kosten.

Let op!

De fiscus gaat standaard uit van het vaste, niet-aftrekbare bedrag. Wil je dit niet, dan moet je direct bij je aangifte duidelijk maken te kiezen voor het niet-aftrekbare percentage. Het hiermee corresponderende bedrag kan je dan niet in aftrek brengen.

Keuze wijzigen?

Onlangs bracht een ondernemer zijn zaak voor de rechter, omdat hij bij de aangifte niet had gekozen voor het niet-aftrekbare percentage. De winst was dan ook vastgesteld met inachtneming van een vast bedrag aan niet-aftrekbare gemengde kosten. Omdat dit slechter uitviel, wilde de ondernemer zijn keuze na indiening van de aangifte nog wijzigen, maar dit stond de inspecteur niet toe.

De rechter was het echter met de ondernemer eens en stelde dat hij nog op zijn keuze terug kon komen, zolang zijn aanslag nog niet definitief vaststond. Dit vloeide voort uit eerdere rechtspraak. De ondernemer werd dan ook in het gelijk gesteld.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.