Eco-regeling: benodigd aantal punten aangepast

Voor de eco-regeling moet je een bepaald aantal punten behalen. Om deelname aan de eco-regeling te stimuleren heeft LNV het aantal te behalen punten voor enkele thema’s verlaagd. Hierdoor kun je eerder aan de ‘instapeis’ voldoen.

Eco-regeling

Om aan de eco-regeling mee te kunnen doen moet je een bepaald aantal punten behalen. Om deelname aan de eco-regeling te stimuleren heeft LNV het aantal te behalen punten voor enkele thema’s verlaagd. Hierdoor kun je eerder aan de ‘instapeis’ voldoen.

Benodigde punten per regio

Wil je deelnemen aan de eco-regeling? Dan moet je onder andere aan de ‘instapeis’ voldoen. Hiervoor moet je een bepaald aantal ‘punten scoren’ op een vijftal thema’s. Vanuit de praktijk bleek dat vooral het behalen van het aantal punten op de thema’s: ‘Biodiversiteit’ en ‘Landschap’ lastig was.

Om toch voldoende bedrijven de kans te geven om aan de eco-regeling mee te doen zijn voor deze thema’s het benodigd aantal punten verlaagd. Dit geldt alleen voor het jaar 2023. De verdeling van de punten per hectare per thema en regio staat in onderstaande tabel.

Femmie Jager
Femmie Jager Adviseur agro

Tabel

Benodigde punten/ha per thema en per regio

Thema Punten per ha
  Regio 1 Regio 2
Klimaat 1,50 1,25
Bodem en lucht 0,75 1,25
Water 0,75 0,75
Landschap 0,25 0,50
Biodiversiteit 1,25 0,75

 

Regio’s voor eco-regeling

Naast het behalen van een bepaald aantal punten, bepaalt RVO jouw eco-premie onder andere op basis van de waarde van de toegepaste eco-activiteiten. Voor beide situaties is Nederland ingedeeld in twee regio’s. Op dit site van de RVO vind je de een duidelijk overzicht van Nederland met daarin de verdeling van de twee regio’s.

Punten en waarde per eco-activiteit

Het aantal punten en de waarde die je per eco-activiteit kunt behalen zijn niet gewijzigd. Zie hiervoor de tabel van RVO Punten en waarde eco-activiteiten 2023.

Heb je vragen over de eco-regeling en de gevolgen voor jou als agrarische ondernemer? Neem gerust contact op.