Eco-ac­ti­vi­teit wei­de­gang: start­da­tum naar 1 juni

Vanwege de natte weersomstandigheden dit voorjaar is de startdatum voor de eco-activiteiten ‘weidegang’ voor dit jaar verschoven naar 1 juni. De einddatum blijft 30 september.

Eco-activiteit weidegang

De begindatum voor weidegang is verschoven naar 1 juni (was 1 mei). Wil je de eco-activiteit ‘Overdag weiden’ of ‘Dag en nacht weiden’ toepassen? Dan moeten jouw melkkoeien dit jaar, een minimumaantal uren, weiden in de periode van 1 juni t/m 30 september.

Jos Kuipers
Jos Kuipers Senior adviseur agro

Eco-activiteit alsnog toepassen

Heb je jouw melkkoeien niet dagelijks geweid vanaf 1 mei? Dan kun je wellicht alsnog voldoen aan deze eco-activiteit. Je moet de eco-activiteit uiterlijk 15 juni hebben opgeven middels de Gecombineerde opgave (GO).

Na 15 juni wijzigen van ‘dag en nacht’ naar ‘overdag’ mogelijk

Heb je met de GO de eco-activiteit ‘Dag en nacht weiden’ opgegeven, maar kun je toch niet voldoen aan de voorwaarden? Dan kun je dit, ook na 15 juni, omzetten naar ‘Overdag weiden’. Je moet deze wijziging uiterlijk 30 september melden bij RVO. Uiteraard moet je wel voldoen aan de voorwaarden voor ‘overdag weiden’.

Heb je vragen over de eco-activiteit weidegang? Neem dan gerust contact op.

Jos Kuipers
Jos Kuipers Senior adviseur agro