Dag­geld­ver­goe­ding transport vrijgesteld voor loonbelasting

Deze vergoeding wordt in de loonbelasting als loon gezien, maar is niet belast omdat het gericht is vrijgesteld. Voor de winstbelasting (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) wordt de daggeldvergoeding gezien als reis- en verblijfskosten, niet als loon, en is daarom niet volledig aftrekbaar.

Daggeldvergoeding transport

In de CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen is geregeld dat chauffeurs recht hebben op een daggeldvergoeding.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de duur van de rit. De kosten voor daggeldvergoedingen kunnen in een transportbedrijf enorm oplopen. Zeker wanneer een onderneming is gespecialiseerd in internationaal transport, bestaat een substantieel deel van de personeelskosten uit de daggeldvergoeding.

Verschil loon- en winstbelasting

Deze vergoeding wordt in de loonbelasting als loon gezien, maar is niet belast omdat het gericht is vrijgesteld. Voor de winstbelasting (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) wordt de daggeldvergoeding gezien als reis- en verblijfskosten, niet als loon, en is daarom niet volledig aftrekbaar.

 

Jacqueline Rijsbergen
Jacqueline Rijsbergen Senior belastingadviseur

Daggeldvergoeding in de loonbelasting

In de loonbelasting is bepaald dat alle vergoedingen die worden verstrekt aan werknemers tot het loon behoren. De daggeldvergoeding is een vergoeding die gericht is vrijgesteld.

Dit betekent dat deze vergoeding wel tot het loon behoort, maar dat hierop geen loonbelasting hoeft te worden ingehouden. De daggeldvergoeding is een netto vergoeding.

Reis- en verblijfkosten

Omdat de daggeldvergoeding een onderdeel is van het loon, waren belastingadviseurs van mening dat de vergoeding volledig afgetrokken kon worden van de winst. Loon is immers volledig aftrekbaar.

De Belastingdienst ziet het anders: de vergoeding wordt verstrekt voor de kosten die een chauffeur onderweg moet maken, dus zijn het reis- en verblijfskosten. Reis- en verblijfskosten zijn beperkt aftrekbaar van de winst.

Het Hof Amsterdam heeft de belastingdienst op 16 februari 2021 in het gelijk gesteld.

Bijtelling bij de winst

Dit betekent dat de aftrekbeperking van toepassing is op daggeldvergoedingen. De aftrekbeperking bedraagt (afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming ) 20% of 26,5% van de reis- en verblijfskosten met een maximum van € 4.700 per jaar.

Voor transportbedrijven met een belastbaar loon van meer dan € 1.175.000 bedraagt de aftrekbeperking maximaal 0,4% van het belastbaar loon. Gezien het feit dat de veel transportondernemingen meer dan € 23.500 per jaar aan daggeldvergoedingen uitbetalen, zullen nagenoeg alle transportbedrijven geconfronteerd worden met een bijtelling bij de winst van het maximum (forfaitaire) bedrag. 

Afspraak onbelast vergoeden

De transportsector heeft met de Belastingdienst een afspraak gemaakt over het onbelast vergoeden (als een gerichte vrijstelling) van de daggeldvergoeding. Deze afspraak is geldig tot 31 december 2025.

Laten we hopen dat de uitspraak van het Hof de fiscale behandeling van de daggeldvergoeding niet naar een doodlopende weg navigeert. 

Laten we hopen dat de uitspraak van het Hof de fiscale behandeling van de daggeldvergoeding niet naar een doodlopende weg navigeert.  Als de daggeldvergoeding (deels) wordt belast met loonbelasting, blijft het leed niet beperkt tot 'blikschade'.

Afhankelijk waar de CAO de rekening van een aangepaste afspraak met de Belastingdienst neerlegt, zal:

  • de chauffeur minder netto overhouden van de vergoeding;
  • óf de werkgever zal meer daggeld moeten vergoeden om dezelfde netto-uitkering te kunnen betalen.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.