Btw-melding on­roerende zaken uiter­lijk 28 januari 2024

Als je in 2023 een onroerende zaak huurde, dan moet je uiterlijk 28 januari 2024 een melding doen aan jouw verhuurder en de Belastingdienst. Deze datum is ook belangrijk als je in 2022 een onroerende zaak kocht. Mogelijk moet je dan namelijk uiterlijk 28 januari 2024 een melding doen aan jouw verkoper en de Belastingdienst.

Btw-belaste levering onroerende zaak 2022

Je moet in actie komen als je in 2022 een onroerende zaak kocht en toen samen met de verkoper koos voor een btw-belaste levering van deze onroerende zaak. Uiterlijk 28 januari 2024 moet je dan namelijk een schriftelijk verklaring afgeven aan de verkoper én de Belastingdienst dat je aan de zogenaamde 90%-norm (of in bepaalde gevallen de 70%-norm) heeft voldaan.

De 90%-norm betekent dat je zowel in 2022 als in 2023 de onroerende zaak voor 90% of meer gebruikte voor btw-belaste prestaties. Voor sommige branches - denk aan makelaars in onroerende zaken, reisbureaus, juridisch zelfstandige arbodiensten en postvervoersbedrijven - geldt een 70%-norm in plaats van een 90%-norm.

Peter van der Sluis
Peter van der Sluis Senior belastingadviseur

Let op! Is jouw boekjaar niet gelijk aan een kalenderjaar? Dan moet je niet uiterlijk 28 januari 2024 de schriftelijke verklaring afgeven, maar binnen vier weken na afloop van jouw boekjaar.

Btw-belaste huur onroerende zaak in 2023

Je moet ook in actie komen als je in 2023 een onroerende zaak, op verzoek van jou en de verhuurder, btw-belast huurde en niet heeft voldaan aan de 90%- of 70%-norm. Je moet dan namelijk uiterlijk 28 januari 2024 een schriftelijke melding hiervan doen aan de verhuurder én aan de Belastingdienst.

De 90%-norm betekent dat je in 2023 de onroerende zaak voor 90% of meer gebruikte voor btw-belaste prestaties. Ook hier geldt voor sommige branches een 70%-norm in plaats van een 90%-norm.

Let op! Is jouw boekjaar niet gelijk aan een kalenderjaar? Dan moet je niet uiterlijk 28 januari 2024 de schriftelijke melding doen, maar binnen vier weken na afloop van jouw boekjaar.

Heb je vragen over de btw-melding onroerende zaken? Neem gerust contact op.

Btw

Je ontkomt er niet aan, btw afdragen en terugvorderen. Maar heb je inzichtelijk wat de fiscale risico’s zijn en welke actualiteiten gevolgen hebben voor jouw onderneming? En wat hierbij de aandachtspunten zijn voor de btw-administratie? Wij helpen je graag met het optimaal toepassen en benutten van de mogelijkheden, zodat je btw-risico’s beperkt en je btw-positie verbetert.

Meer over onze dienstverlening