Welke btw-aftrek geldt voor de fiets van de zaak?

De regeling voor de fiets maakt een einde aan allerlei administratieve ballast. Dit komt door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. Maar welke btw-aftrek er geldt voor een fiets van de zaak?

Btw-aftrek

De regeling voor de fiets die vanaf 2020 geldt maakt een einde aan allerlei administratieve ballast. Dit komt door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. Maar welke btw-aftrek er geldt voor een fiets van de zaak? Om deze vraag te beantwoorden wordt uitgaan van een ondernemer die op de eigen bedrijfsactiviteiten geen btw-vrijstelling toepast.

€ 130 aftrekbaar

Voor de btw geldt een speciale regeling, namelijk het Besluit Uitsluiting Aftrek Omzetbelasting (BUA). Deze regeling beperkt de btw-aftrek voor een aantal personeelsvoorzieningen. Ook de ter beschikking gestelde - dus de werkgever blijft eigenaar - fiets of e-bike valt daaronder, mits deze voor woon-werkverkeer ter beschikking is gesteld.

De btw is aftrekbaar voor zover de aanschafprijs van de fiets niet meer bedraagt dan € 749 inclusief btw. Dat betekent concreet dat er dan € 130 aftrekbaar is.

Peter van der Sluis
Peter van der Sluis Senior belastingadviseur

Voorwaarden btw-aftrek

Aan deze aftrek zijn in het BUA wel een aantal voorwaarden verbonden. De voorwaarden zijn als volgt:

  • Je mag, als werkgever, in één kalenderjaar en de twee voorafgaande kalenderjaren niet eerder een fiets hebben verstrekt of ter beschikking hebben gesteld aan een werknemer. 
  • Je mag vanaf het verstrekken - dus wanneer de werknemer eigenaar van de fiets wordt - of het ter beschikking stellen van de fiets niet voor (meer dan) 50% van het aantal dagen een reiskostenvergoeding verstrekken. Ook mag je niet op een andere manier jouw werknemer voorzien in woon-werkverkeer. Dit geldt voor tot het einde van het kalenderjaar en in elk van de twee volgende kalenderjaren. 

Praktisch gezien betekent dit dus géén btw-aftrek als de medewerker naast de fiets ook een auto van de zaak heeft. Jouw werknemer krijgt wél btw-aftrek als hij of zij alle dagen per fiets reist en geen reiskostenvergoeding meer krijgt.

Ook aftrek bij operational lease

Kies je er als werkgever voor om de fiets niet te kopen maar te leasen via operational lease, dan gelden de genoemde bedragen ook. Onder dezelfde voorwaarden als bij aanschaf kun je dan de btw aftrekken op de maandelijkse leasetermijnen - voor zover de totale leasetermijnen inclusief btw niet hoger zijn dan € 749 inclusief btw. Dat levert dan een aftrek op van € 130.

Eigen bijdrage

Vraag je van je medewerker een eigen bijdrage voor de verstrekte of ter beschikking gestelde fiets (al dan niet via een cafetariaregeling)? Dan is dat voor de btw een belaste levering of dienst.

Voor de btw-aftrek van maximaal € 130 beoordeel je vervolgens of de inkoopprijs minus de eigen bijdrage hoger of lager is dan € 749 inclusief btw. Als het saldo niet hoger is dan € 749 inclusief btw, dan komt de ondernemer in aanmerking voor volledige aftrek. 
Als het saldo hoger is dan € 749 inclusief btw, dan is de aftrek van btw uitgesloten voor het bedrag dat uitkomt boven € 749.

Vragen?

Zijn er nog vragen over de btw-aftrek bij een fiets van de zaak? Neem gerust contact met ons op.

Interessant!

De fietsregeling: fiscale voordelen

Steeds meer werkgevers maken gebruik van de fietsregeling. Een fietsregeling kan op verschillende manieren worden ingekleed, waarbij uiteraard het doel is een fiscaal voordeel te behalen. Welke? Wij nemen je mee in de gevolgen op het gebied van loonheffngen.