Nieuwe normbedragen 2023: maaltijden, thuiswerken en reiskosten

Voor 2023 heeft de Belastingdienst de normbedragen bekendgemaakt die gelden voor maaltijden, thuiswerken en reiskosten. In dit artikel lees je de nieuwe bedragen.

Vergoedingen 2023

De Belastingdienst heeft de normbedragen bekendgemaakt die in 2023 gelden voor maaltijden, thuiswerken en reiskosten. Deze zijn hoger dan in 2022.

Maaltijden

Voor de waarde van maaltijden in bedrijfskantines of soortgelijke ruimtes of tijdens personeelsfeesten op de bedrijfslocatie, geldt een normbedrag. Dit normbedrag stijgt van € 3,35 in 2022 naar € 3,55 per maaltijd in 2023.

Het normbedrag verminderd met een eventuele bijdrage van jouw werknemer is loon voor jouw werknemer. Je kunt er echter ook voor kiezen om dit loon aan te wijzen als eindheffingsloon in de vrije ruimte.

Tip! Bepaalde maaltijden zijn gericht vrijgesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij maaltijden tijdens dienstreizen, bij overwerk of werken op koopavonden. Wil je deze maaltijden vergoeden, dan kun je onder voorwaarden de werkelijke kosten vergoeden of aansluiten bij het normbedrag voor maaltijden.

Leonie Pongers
Leonie Pongers Specialist loonheffingen

Thuiswerken

Vanaf dit jaar (2022) kun je voor de extra kosten die verbonden zijn aan thuiswerken, onder voorwaarden, een onbelaste vergoeding geven aan jouw werknemer. Deze thuiswerkvergoeding bedraagt in 2022 € 2, maar stijgt in 2023 naar € 2,15 per dag.

Reiskostenvergoeding

Voor de zakelijke reiskilometers (waaronder woon-werkkilometers) die jouw werknemer maakt met een eigen vervoermiddel kun je in 2022 een onbelaste vergoeding geven van € 0,19 per kilometer. Al eerder was bekend dat deze onbelaste vergoeding in 2023 stijgt naar € 0,21 per kilometer.

Heb je vragen over de normbedragen voor maaltijden, thuiswerken en reiskosten 2023? Neem gerust contact op.

Leonie Pongers
Leonie Pongers Specialist loonheffingen