Bloemenrand: soms geen ge­bruiks­nor­men Mest­stof­fen­wet

Een bloemrijke rand binnen het agrarisch natuurbeheer (ANLb), kan volledig meetellen voor de ‘Meststoffenwet’. Valt de rand niet onder het ANLb, dan is het ‘natuurgrond’.

Bloemrijke rand

Heb jij een bloemrijke rand binnen het agrarisch natuurbeheer (ANLb)? Dan kan de rand volledig meetellen voor de Meststoffenwet. Valt de rand niet onder het ANLb, dan is het natuurgrond. De rand telt dan niet mee voor de gebruiksnormenberekening.

Bloemenrand geen landbouw

Een bloemenrand leg je aan voor onder andere de biodiversiteit. Je oogst en bemest deze rand niet. Om deze redenen ziet RVO een bloemrand niet als landbouwgrond maar als natuurgrond.

Gebruiksnormen

Het gevolg is dat een bloemenrand niet meetelt voor de gebruiksnormenberekening. De rand telt wel als natuurterrein mee voor de mestverwerkingsplicht en de grondgebondenheid melkvee.

Bloemenrand met ‘ANLb’ wel landbouwgrond

Heb je een bloemrijke rand aangelegd in het kader van het ANLb? Dan beoordeelt RVO deze rand wel als landbouwgrond. De rand telt dan mee voor de gebruiksnormenberekening, mestverwerkingsplicht en de grondgebondenheid.

Derogatie

Indien van toepassing telt de rand ook mee voor derogatie. Alleen als je de rand niet mag bemesten, telt voor de rand geen verhoogde stikstofnorm. De rand telt als bouwland wel mee bij de ‘graslandeis’.

Subsidiekansen

Een bloemenrand is, met en zonder ANLb, subsidiabel voor het GLB.

Heb je nog vragen over een bloemrijke rand binnen het agrarisch natuurbeheer? Neem gerust contact met ons op. 

Leonie van de Aast
Leonie van de Aast Adviseur agro