Ministerraad akkoord met nieuwe grootte­criteria van onder­neming

De groottecriteria die bepalen of je onderneming als een grote, middelgrote, kleine of micro-onderneming wordt bestempeld, zijn in het najaar van 2023 in verband met de inflatietrend in de eurozone door de Europese Commissie aangepast. De Nederlandse ministerraad is akkoord met de voorgestelde wijzigingen.

Drempelbedragen

De drempelbedragen worden bepaald door drie criteria: omzet, balanstotaal en gemiddeld aantal medewerkers. De bedragen van de criteria balanstotaal en omzet zijn met zo’n 25 procent verhoogd.

De huidige en bijgestelde drempels (voor 25% inflatie en afgerond naar boven) worden: 

  Balans  Netto-omzet 
Micro  Vorig  350 000  700 000 
  Bijgesteld  450 000  900 000 
  Toename  28,6%  28,6% 
       
Klein (bovenkant)  Vorig 6 000 000  12 000 000 
  Bijgesteld  7 500 000  15 000 000 
  Toename  25,0%  25,0% 
       
Middelgroot/groot  Vorig 20 000 000  40 000 000 
  Bijgesteld  25 000 000  50 000 000 
  Toename  25,0%  25,0% 
Harry Wanningen
Harry Wanningen Accountant

Ben je controleplichtig?

De drempelbedragen bepalen onder andere of je onderneming controleplichtig is. Met ingang van de nieuwe criteria krijgen ondernemingen te maken met de controleplicht van de jaarrekening als zij op twee opeenvolgende balansdata voldoen aan minimaal twee van de drie criteria:

  • het balanstotaal kent een waarde van minimaal € 7.500.000;
  • de omzet bedraagt minimaal € 15.000.000;
  • er zijn minimaal 50 werknemers in dienst.

Ingangsdatum mag al voor boekjaar 2023

Alle lidstaten van de EU moeten de nieuwe drempelwaarden uiterlijk vanaf boekjaar 2024 toepassen. De Nederlandse overheid biedt echter de mogelijkheid, naar keuze van de onderneming, om deze nieuwe drempelbedragen met een vervroegde toepassing voor boekjaar 2023 al in te laten gaan.

Dit is met name van belang voor middelgrote ondernemingen die op basis van de nieuwe criteria in boekjaar 2023 niet voldoen aan twee van de drie controlecriteria. Zij zijn daardoor dan voor dat boekjaar niet controleplichtig.

Voorbeeld voor de toepassing over 2023: Stel jouw onderneming is al jaren controleplichtig onder de oude groottecriteria, maar over zowel 2022 als 2023 val je onder de nieuwe grens voor middelgrote (en dus controleplichtige) ondernemingen. In dat geval is over 2023 al geen sprake meer van een wettelijke controleplicht.

Let op! Val je niet in de categorie middelgrote/grote onderneming? Dan hoef je niet te voldoen aan de vereisten van de duurzaamheidsrapportage (CSRD).

Heb je nog vragen over de nieuwe groottecriteria? Neem gerust contact op.