Uit­leg aan­gren­zend land­schaps­ele­ment

Voor het GLB moet een landschapselement aangrenzend aan landbouwareaal of bouwland liggen. Wat is ‘aangrenzend’?

Aangrenzend aan landbouwareaal

Je mag landschapselementen meetellen voor GLB als deze grenzen aan landbouwareaal. Dit hoeft geen landbouwareaal te zijn dat je zelf in gebruik hebt. Ook kun je deze landschapselementen inzetten voor de eco-regeling.

Aangrenzend aan bouwland

Wil je landschapselementen inzetten als ‘niet-productief areaal’ (GLMC 8)? Dan moet het element grenzen aan bouwland. Dit bouwland moet je zelf in gebruik hebben.

Wat is ‘aangrenzend’?

Een landschapselement is ‘aangrenzend’ als het landschapselement:

  • Maximaal 5 meter van de landbouwgrond (of bouwland) ligt.
  • Direct grenst aan een landschapselement dat aan bovenstaande regel voldoet.

Sloot of houtwal: lange zijde aangrenzend

Heeft een landschapselement een duidelijke lange en korte zijde, dan moet de lange zijde ‘aangrenzend’ zijn.

Heb je vragen over landschapselementen? Neem gerust contact op.

Jos Kuipers
Jos Kuipers Senior adviseur agro