Verplicht vang­gewas na mais op klei en veen derogatie­bedrijf in NV-gebied

Pas je derogatie toe en teel je mais op klei- en veengrond? Zijn deze percelen gelegen in de waterschappen 'Hollands Noorderkwartier', 'Delfland' en/of 'Brabantse Delta'? Dan moet vanaf dit jaar na de mais verplicht een vanggewas telen. Het soort vanggewas en de teeltduur zijn afhankelijk van of je het vanggewas direct aansluitend teelt of niet.

Vanggewas na mais NV-gebied

Op zand- en lössgrond zijn alle bedrijven verplicht om een vanggewas na mais te telen. Deze verplichting geldt vanaf dit jaar ook op derogatiebedrijven met maispercelen op klei- en/of veengrond in de hierboven genoemde waterschapsgebieden (NV-gebieden). Voor de klei- en veengronden geldt, in tegenstelling tot de zand- en lössgronden, geen uiterste inzaaidatum.

Jurgen Horsthuis
Jurgen Horsthuis Adviseur agro

Direct aansluitend inzaaien

Zaai je het vanggewas direct aansluitend in? Dan mag je het vanggewas vanaf 1 februari vernietigen. Je moet één van de volgende gewassen inzaaien: gras, winterrogge, -tarwe, -gerst, bladkool, bladrammenas, triticale of Japanse haver. Ook is het toegestaan een mengsel met minimaal 2/3 van de bovenstaande gewassen te telen.

Niet direct aansluitend inzaaien

Zaai je het vanggewas niet direct aansluitend in? Dan moet je het vanggewas volgend jaar laten staan als hoofdteelt. In deze situatie moet je kiezen voor winterrogge, -tarwe, -gerst, spelt of triticale. Ook hierbij is het mogelijk om een mengsel te gebruiken met minimaal 2/3 van de bovenstaande granen.

Direct aansluitend, inzaai binnen paar dagen

'Direct aansluitend' wordt door RVO omschreven als een situatie waarin 'geen of nauwelijks sprake is van een gewasloze periode'. Deze periode zal hoogstens een paar dagen bedragen.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.