Voorstel verplicht vanggewas op zand en löss in 7e Actieprogramma

Het concept 7e Actieprogramma bevat meerdere ingrijpende maatregelen. Eén van de voorgestelde maatregelen is een verplicht vanggewas op bouwland gelegen op zand- en lössgrond. Vanaf 2023 moet je op 60% van uw bouwland een vanggewas telen. Vanaf 2027 geldt dit voor al je bouwland gelegen op zand- en lössgrond.

Actieprogramma is verplicht

Nederland is verplicht om iedere vier jaar een Actieprogramma (AP) op te stellen en in te dienen. In het AP worden maatregelen opgenomen, waarmee Nederland de doelstellingen uit de Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijnwater wil behalen. Het AP moet door Brussel worden goedgekeurd.

Op dit moment is het behalen van de doelen nog onvoldoende in zicht - dit heeft ertoe geleid dat de maatregelen uit het 7e AP zeer ingrijpend zijn.

Wat betekent dit voor jou?

Heb je bouwland op zand- en/of lössgrond? Dan heb je mogelijk te maken met de verplichting dat je vanaf 2023 minimaal op 60% van uw bouwland een vanggewas moet telen. Na mais moet je altijd een vanggewas blijven telen. Vanaf 2027 gaat dit mogelijk voor al uw bouwland gelden.

Robert Reuver
Robert Reuver Senior adviseur agro
Ervaren adviseur in de agrarische sector
Mijn naam is Robert en ik ben alweer ruim 30 jaar met veel plezier werkzaam als adviseur in de agrarische sector (2023). Ik heb veel ervaring met onder meer agrarische bedrijfsoverdrachten in familieverband en de financiering van agrarische bedrijven. Daarnaast ben ik graag een sparringpartner voor agrarische ondernemers; zeker in deze tijd is het heel belangrijk om samen vooruit te kijken.
Neem contact op

Uiterlijk 1 oktober ingezaaid

In het concept 7e AP wordt aangegeven dat je het vanggewas, ongeacht het gewas, uiterlijk 1 oktober moet hebben ingezaaid. In het voorstel is ook opgenomen dat je als alternatief t/m 31 oktober een wintergraan of gras mocht inzaaien.

Enorme impact

Indien de maatregel wordt doorgevoerd dan heeft dit enorme consequenties voor de teelt van gewassen die normaliter vaak niet voor 1 of 31 oktober geoogst worden.

De kans is zeer aannemelijk dat er door politieke en sectorale druk een aanpassing wordt doorgevoerd. Echter, in hoeverre de aanpassing meer ruimte biedt, is afhankelijk van de speelruimte die Nederland in Brussel heeft. Nederland moet een plan opleveren die voldoende tegemoetkomt aan de doelen die Brussel heeft gesteld.

Vragen?

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op. 

Robert Reuver
Robert Reuver Senior adviseur agro
Ervaren adviseur in de agrarische sector
Mijn naam is Robert en ik ben alweer ruim 30 jaar met veel plezier werkzaam als adviseur in de agrarische sector (2023). Ik heb veel ervaring met onder meer agrarische bedrijfsoverdrachten in familieverband en de financiering van agrarische bedrijven. Daarnaast ben ik graag een sparringpartner voor agrarische ondernemers; zeker in deze tijd is het heel belangrijk om samen vooruit te kijken.
Neem contact op