Sub­sidie voor app­ara­tuur mech­anisch verniet­igen groenbemester en vanggewas

Landbouwers en loonwerkers kunnen in de periode van 1 tot en met 29 september 2023 subsidie aanvragen voor apparatuur om groenbemesters of vanggewassen te ‘vernietigen’.

Subsidie voor apparatuur mechanisch vernietigen groenbemester en vanggewas

In aanmerking komen o.a. een messenwals, schijveneg, rotorkopeg en ecoploeg. De subsidie bedraagt 50% van de aanschafkosten. Een aanvraag kan ook door een samenwerkingsverband worden ingediend. De aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. In dezelfde periode wordt overigens ook de subsidieregeling voor innovatieprojecten ‘geïntegreerde gewasbescherming’ opengesteld. Echter een aanvrager kan maar voor één subsidieregeling een aanvraag indienen.

Ilse Stortelers
Ilse Stortelers Junior subsidieadviseur

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 125.000. Het investeringsbedrag moet daardoor minimaal € 10.000 zijn. Enkel de aanschafkosten van de investering zijn subsidiabele kosten.

Voorwaarden

Voor deze subsidieregeling gelden o.a. de volgende voorwaarden:

  • Alleen nieuwe apparatuur komt voor subsidie in aanmerking.
  • De aanvrager kan voor maximaal twee apparaten subsidie aanvragen.
  • Op het moment van aanvraag mogen nog geen investeringsverplichtingen zijn aangegaan. Een offerte mag nog niet zijn ondertekend.
  • De aanvrager start binnen één maand na toewijzing van de subsidie met het project. Het project moet binnen één jaar zijn gerealiseerd.
  • De aanvrager dient in deze openstellingsperiode geen subsidieaanvraag in voor de subsidieregeling ‘innovatieprojecten geïntegreerde gewasbescherming’.

Toewijzing

De aanvragen worden afgehandeld en toegewezen op basis van volgorde van binnenkomst.