30%-regeling beperkt tot de Balkenende-norm per 2024

Bij toepassing van de 30%-regeling kan een werknemer uit het buitenland 30% van het loon onbelast krijgen ter compensatie van de kosten van het verblijf in Nederland. Het kabinet kondigde aan dat de 30%-regeling vanaf 2024 beperkt wordt tot de Balkenende-norm.

30%-regeling

Voor de 30%-regeling geldt een aantal voorwaarden. Zo moet onder meer de werknemer buiten Nederland zijn geworven en moet de werknemer beschikken over een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks te vinden is in Nederland. De controle op deze laatste voorwaarde gebeurt aan de hand van het loon dat in 2022:

  • minimaal € 39.467 moet bedragen, of;
  • minimaal € 30.001 voor werknemers met een mastertitel die jonger dan 30 jaar zijn. 

Let op! Er geldt geen salarisnorm voor werknemers die, in het kader van wetenschappelijk onderzoek of onderwijs, in Nederland komen werken bij bepaalde aangewezen onderzoekinstellingen. De salarisnorm geldt ook niet voor artsen die zich opleiden tot specialist bij bepaalde aangewezen opleidingsinstituten. 

Er gelden nog andere voorwaarden, zoals de eis van 150 kilometer (de werknemer woonde voor indiensttreding op meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens) en de aanwezigheid van een beschikking 30%-regeling van de Belastingdienst.

Hoogte loon

De hoogte van het onbelaste loon is nu nog bepaald op maximaal 30% van het loon inclusief vergoeding. Vanaf 2024 wordt de 30%-regeling gemaximeerd tot de Balkenende-norm (in 2022: € 216.000). 

Let op! In de aankondiging is een melding gemaakt van een overgangsregeling met een ingroeipad van drie jaar. Nadere details zijn nog niet bekendgemaakt.

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op. 

Leonie Pongers
Leonie Pongers Specialist loonheffingen