Subsidiemodule agrarische bedrijfs­advisering en educatie (SABE)

Veel agrariërs staan ervoor open hun bedrijf te verduurzamen, maar missen de kennis om dit goed aan te pakken. De subsidie SABE kan je op weg helpen!
Neem direct contact op

SABE

De SABE bestaat uit vijf verschillende onderdelen, gericht op verschillende doelgroepen. Met elk onderdeel kan een voucher worden aangevraagd. De onderdelen zijn:

 • Demonstratieprojecten
 • Advies- en cursusvouchers
 • Opleidingsvoucher
 • Bedrijfsplanvoucher
 • Projectsubsidies

Vanaf 1 september 2023 is er een nieuwe openstelling.

Ilse Stortelers
Ilse Stortelers Junior subsidieadviseur

Vijf onderdelen

1. Demonstratieprojecten

Er kan subsidie worden aangevraagd voor kennisoverdracht over de omschakeling naar duurzame landbouw in de vorm van demonstratieprojecten. Deze zijn gericht op:

 • een individuele landbouwer die een aanvraag indient voor een demonstatieproject om zelf demonstratiebedrijf te willen zijn en daarmee aanbieder wordt van kennisoverdracht en voorlichting;
 • een landbouwer die een aanvraag indient voor zichzelf en maximaal twee andere landbouwers die allemaal een demonistratiebedrijf willen zijn;
 • een onderneming die geen landbouwer betreft, maar als penvoerder een aanvraag indient voor een demonstratieproject voor maximaal drie landbouwers die een demonstratiebedrijf willen zijn.

De subsidie bedraagt minimaal €75.000 en maximaal €360.000 per demonstratieproject. Maximaal 100% van de subsidiabele kosten worden vergoedt. De subsidie kan worden aangevraagd van 2 oktober t/m 15 november 2023. 

2. Advies- en cursusvoucher

De advies- en kennisvoucher is gericht op de agrarisch ondernemer die meer wil weten over duurzamer werken in het agrarisch bedrijf. Met de adviesvoucher kan advies worden gevraagd bij een erkende bedrijfsadviseur. Een voucher heeft een waarde van maximaal €1.500 waarmee je het advies of de cursus kunt betalen.

 • De adviesvoucher kan worden gebruikt voor het verkrijgen van een bedrijfsspecifiek bedrijfsadvies over kringlooplandbouw of duurzaam ondernemerschap. De adviesvoucher kan worden aangevraagd van 1 september t/m 13 oktober 2023.
 • De cursusvoucher kan worden gebruikt voor het volgen van de Verdiepingscursus ‘stikstof in de landbouw’, de Verdiepingscursus Natuurinclusief ondernemen in de landbouw of de Verdiepingscursus precisie-landbouw. De cursusvoucher kan worden aangevraagd van 1 september 2023 t/m 31 augustus 2024.

Voorwaarden
Aan de advies- en cursusvoucher zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • Je krijgt in een kalenderjaar één keer een voucher voor de cursus óf voor advies van een erkende bedrijfsadviseur.
 • Het advies gaat over één van de hierboven genoemde onderwerpen en wordt gegeven door een erkende bedrijfsadviseur.
 • Het bedrijf staat ingeschreven bij de KVK met SBI-code 011 t/m 016.

3. Opleidingsvoucher

De opleiding bedrijfscoach in duurzame landbouw richt zich op de bedrijfsadviseur van een agrarische ondernemer. Er kan een voucher aangevraagd worden waarmee de adviseur de agrariër kan helpen duurzamer te werken. Met de voucher kan de opleiding tot bedrijfscoach in de duurzame landbouw worden gevolgd.

Een voucher heeft een waarde van maximaal € 1.250. Maximaal 50% van de kosten wordt vergoed. Met de voucher kunnen de kosten van één van de hieronder genoemde opleidingen worden betaald:

1.    Bedrijfscoach stikstof in de landbouw
2.    Bedrijfscoach precisielandbouw bij een kennisinstelling
3.    Bedrijfscoach natuurinclusief ondernemen in de landbouw

Let op! Deze opleiding dient plaats te vinden bij één van de vijf erkende opleidingsinstellingen (Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Van Hall Larenstein of Hogeschool Inholland).

Per aanvraagperiode kan één keer een voucher worden verkregen. De opleidingsvoucher kan worden aangevraagd van 1 september 2023 t/m 31 augustus 2024.

4. Bedrijfsplanvoucher

Je kunt subsidie aanvragen voor het omschakelen naar duurzame landbouw. Met de voucher 'bedrijfsplan omschakeling duurzame landbouw' kan je een bedrijfsplan laten maken door een erkend bedrijfsadviseur.

De voucher heeft een maximale waarde van € 6.000. Maximaal 100% van de kosten wordt daarbij vergoed. Het bedrijfsplan moet worden opgesteld door een erkend bedrijfsadviseur met aandachtsgebied E3 of E4. De bedrijfsplanvoucher kan worden aangevraagd van 1 september t/m 13 oktober 2023.

5. Projectsubsidies

Je kunt als ondernemer en/of agrariër subsidie aanvragen wanneer je samen een project wilt oprichten om te leren over duurzame landbouw. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000. Maximaal 80% van de gemaakte kosten komt in aanmerking voor subsidie.

Het project gaat over duurzame landbouw waarbij bijvoorbeeld één of meer van onderstaande onderwerpen worden behandeld:

 • brongericht verminderen van uitstoot van ammoniak, nitraat en fosfaat naar bodem, water en lucht; 
 • weerbare teeltsystemen waarbij minder behoefte is aan gewasbeschermingsmiddelen; 
 • nieuwe en aangepaste gewassen, grondstoffen en de bewerkingen hiervan; 
 • ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw en herstel van biodiversiteit op en rondom landbouwbedrijven;
 • precisielandbouw.

Het project kan bestaan uit trainingen, workshops, coaching, voorlichting en/of demonstraties. De subsidie kan worden aangevraagd vanaf 2 oktober 2023.

Vragen?

Heb je nog vragen over de subsidieregeling SABE? Of heb je hulp nodig bij het afhandelen van de subsidie(s)? Neem gerust contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Kom jij in aanmerking

voor SABE?

Wij kijken graag met je mee welke kansen er liggen voor jouw organisatie door een subsidiescan te doen. Hierdoor wordt het duidelijk of je voor SABE en/of andere subsidies in aanmerking komt.

Samen gaan we ervoor

Leander Popken
Leander Popken Senior subsidieadviseur Meer over Leander
Ilse Stortelers
Ilse Stortelers Junior subsidieadviseur Meer over Ilse
Esther Petrov
Esther Petrov Subsidieadviseur binnendienst Meer over Esther
Jarno Swijghuizen
Jarno Swijghuizen Subsidieadviseur Meer over Jarno
Paul van den Berg
Paul van den Berg Senior subsidieadviseur Meer over Paul
Martijn Boerman
Martijn Boerman Subsidieadviseur Meer over Martijn

Contactformulier

Neem contact op door het formulier in te vullen.