Duurzame inzetbaar­heid bedrijven (MDIEU)

De Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU-regeling) is bedoeld voor bedrijven die willen inzetten op duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. De subsidie kan worden ingezet voor activiteiten om duurzame inzetbaarheid te vergoten maar ook om oudere werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen met werken.
Neem direct contact op

MDIEU

De eerste stap op het gebied van het onderzoeken van duurzame inzetbaarheid op de werkvloer, wordt gedaan door middel van een bedrijfsanalyse. Deze analyse beschrijft onder andere de knelpunten rondom duurzame inzetbaarheid en/of het eerder stoppen met werken.

De uitkomst van de analyse bevat een activiteitenplan en moet antwoord geven op de vraag wat er gedaan kan worden om in deze problematiek verandering te brengen. Het is een verplichte bijlage bij de uiteindelijke subsidieaanvraag. De analyse mag zelf worden uitgevoerd, maar ook door een externe expert, bijvoorbeeld door een personeelsadviseur van de Jong & Laan. 

Paul van den Berg
Paul van den Berg Senior subsidieadviseur

Duurzame inzetbaarheid

De regeling kent vier thema’s. Binnen deze thema’s kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die bijdragen aan het vergroten van duurzame inzetbaarheid:

 1. Gezond, veilig en vitaal werken.
 2. Goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap.
 3. Een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit.
 4. Bewustwording en eigen regie van werkenden op hun loopbaan.

Activiteiten moeten gericht zijn op de werknemers in het bedrijf, inclusief zzp'ers en uitzendkrachten. De volgende activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:

 • Ontwikkelen en toepassen van instrumenten, methoden of werkwijzen.
 • Activiteiten op maat voor individuele arbeidsorganisaties.
 • Opzetten van een infrastructuur om structurele duurzame inzetbaarheid te bevorderen.
 • Communicatie- en voorlichting.
 • Kortdurende training/ workshop voor groepen.
 • Inhoudelijke monitoring en evaluatie.

Eerder stoppen met werken

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie, moet aan de volgende eisen worden voldaan:

 • In de bedrijfsanalyse moet zijn opgenomen dat er sprake is van zwaar werk.
 • Het aanbod om eerder te stoppen met werken (vanwege zwaar werk) wordt gedaan aan een duidelijk afgebakende groep werknemers.
 • Werknemers stoppen maximaal 3 jaar voordat ze hun AOW-leeftijd hebben bereikt.
 • De werknemer stopt vrijwillig eerder met werken.
 • De arbeidsovereenkomst wordt volledig beëindigd.
 • De werknemer die eerder stopt met werken, ontvangt maandelijks de overeengekomen uitkering van de werkgever.
 • De maandelijkse betalingen aan de werknemer die stopt, worden tot maximaal het fiscaal vrijgestelde bedrag gesubsidieerd.

Subsidie aanvragen

De regeling is geopend t/m 2025 en kent jaarlijks verschillende aanvraagtijdvakken:

 • De eerstvolgende openstelling in 2024 is van 2 september t/m 27 september met een totaal subsidiebudget van €100 miljoen.

Voor het verhogen van de duurzame inzetbaarheid van werknemers, komt maximaal 50% van de gemaakte kosten in aanmerking voor subsidie. Voor het eerder stoppen met werken is dat 25%. Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag bedraagt € 75.000. Voor een bedrijfsanalyse wordt een bedrag van € 5.000 als subsidie verstrekt.

Kom jij in
aanmerking voor

de subsidie
MDIEU?

Ben je benieuwd of je in aanmerking komt voor deze subsidie? Vraag gerust een subsidiescan aan.

Vragen? Stel ze!

Neem contact op door het formulier in te vullen.

Paul van den Berg
Paul van den Berg Senior subsidieadviseur