Pensioenadvies

Pensioen is een onderwerp waarvoor niet iedereen warm loopt. Maar al loopt u er niet warm voor, dan nog is het belangrijk dat u een goede pensioenregeling treft. Zowel voor uw werknemers als voor uzelf. De complexiteit en dynamiek op het gebied van pensioenwet- en regelgeving maken het u daarbij niet altijd gemakkelijk. Concrete voorbeelden  hiervan zijn:

  • De uitfasering van het pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder.
  • De vraag of uw bedrijf aangesloten is bij de juiste pensioenuitvoerder/verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds passend bij de werkzaamheden van uw onderneming.
Ron Mulder
Ron Mulder Senior pensioenadviseur
Blog
Hoe regel ik een uitkering als ik als zzp’er arbeidsongeschikt word?
Lees meer
Blog
Shoppen met pensioenkapitaal loont
Lees meer
Blog
Pensioen: hoe spaar ik als zzp'er voor de oude dag?
Lees meer

Deskundig pensioenadvies

Onze pensioenadviseurs denken graag met u mee over de verschillende manieren om uw oudedagsvoorziening goed te regelen. Zij zijn gespecialiseerd in de volgende pensioenregelingen:

Individueel pensioen

Wanneer u voor uzelf een individuele pensioenregeling heeft afgesloten en ondergebracht bij een of meerdere pensioenverzekeraars, kunt u mogelijk besparen op de premielasten. Maar neem ook deze zaken mee:

  • Individueel verzekerde pensioenregelingen zijn over het algemeen vrij duur. De premiebetaling verhoudt zich dikwijls niet tot de hoogte van het pensioen.
  • De kans is groot dat er een voordeliger oplossing is, die voor uzelf ook nog een beter resultaat oplevert.
  • De pensioenwetgeving is continu in beweging, waardoor de pensioenregeling periodiek moet worden gecontroleerd en aangepast.

Dga-pensioen in eigen beheer

Bent u directeur-grootaandeelhouder, dan mag u sinds 1 april 2017 geen nieuwe pensioenaanspraken meer opbouwen in eigen beheer. Voor uw al op 1 april 2017 bestaande pensioenaanspraken moet u uiterlijk op 31 december 2019 kiezen uit:

  • Afkoop van uw bestaande pensioenaanspraken
  • Omzetting in een oudedagsvoorziening (ODV)
  • Premievrije voortzetting van de pensioenregeling

Wilt u uw pensioenaanspraken afkopen of omzetten in een ODV? Dan is de fiscale waarde op het moment van afkoop of omzetting van belang. Koopt u de op 1 april 2017 bestaande pensioenaanspraken in eigen beheer geheel af, dan moet u over een groot deel van de fiscale waarde ineens belasting betalen.

Hoe eerder u geheel afkoopt, hoe hoger de korting die u hierover krijgt. Onze pensioenadviseurs helpen u hierin de juiste keuze te maken.

Dienstverleningsdocumenten

Hieronder kunt u onze dienstverleningsdocumenten in pdf downloaden.

Whitepaper

Van gegarandeerd pensioen naar pensioenspaarpot

De pensioenovereenkomst die wordt gesloten tussen de werkgever en de werknemers is eigenlijk een juridische belofte van de werkgever aan de werknemers over de te zijner tijd te ontvangen pensioenuitkering (defined benefit). Deze vorm van pensioen wordt ook wel een salaris-diensttijd-regeling genoemd. Wij kennen er twee, te weten: de eindloonregeling en de middelloonregeling.