Samen gaan! Met je adviseur ambities waarmaken

Heb je al een goede pensioenregeling getroffen voor zowel je werknemers als jezelf? Wij kunnen je helpen met individueel pensioen en het pensioen voor de dga en zzp'er.

Pensioenadvies

Pensioen is een onderwerp waarvoor niet iedereen warm loopt. Maar al loop je er niet warm voor, dan nog is het belangrijk dat je een goede pensioenregeling treft. Zowel voor je werknemers als voor jezelf. De complexiteit en dynamiek op het gebied van pensioenwet- en regelgeving maken het je daarbij niet altijd gemakkelijk.

Onze pensioenadviseurs denken graag met je mee over de verschillende manieren om je oudedagsvoorziening goed te regelen. Zij zijn gespecialiseerd in de volgende pensioenregelingen:

Individueel pensioen

Als je voor jezelf een individuele pensioenregeling hebt afgesloten en ondergebracht bij één of meerdere pensioenverzekeraars, kan je mogelijk besparen op de premielasten. Maar neem ook deze zaken mee:

  • Individueel verzekerde pensioenregelingen zijn over het algemeen vrij duur. De premiebetaling verhoudt zich dikwijls niet tot de hoogte van het pensioen.
  • De kans is groot dat er een voordeliger alternatief is, dat voor jezelf ook nog een beter resultaat oplevert.
  • De pensioenwetgeving is continu in beweging, waardoor de pensioenregeling periodiek moet worden gecontroleerd en aangepast.

Dga-pensioen in eigen beheer

Ben je directeur-grootaandeelhouder, dan mag je sinds 1 april 2017 geen nieuwe pensioenaanspraken meer opbouwen in eigen beheer. Voor je al op 1 april 2017 bestaande pensioenaanspraken moet je uiterlijk op 31 december 2019 kiezen uit:

  • Afkoop van uw bestaande pensioenaanspraken
  • Omzetting in een oudedagsvoorziening (ODV)
  • Premievrije voortzetting van de pensioenregeling

Wil je meer lezen over deze alternatieven? Bekijk de pagina dga-pensioen in eigen beheer

Neem contact op