Pensioenadvies

Pensioen is een onderwerp waarvoor niet iedereen warm loopt. Maar al loopt u er niet warm voor, dan nog is het belangrijk dat u een goede pensioenregeling treft. Zowel voor uw werknemers als voor uzelf. De complexiteit en dynamiek op het gebied van pensioenwet- en regelgeving maken het u daarbij niet altijd gemakkelijk.

Onze pensioenadviseurs denken graag met u mee over de verschillende manieren om uw oudedagsvoorziening goed te regelen. Zij zijn gespecialiseerd in de volgende pensioenregelingen:

Individueel pensioen

Als u voor uzelf een individuele pensioenregeling heeft afgesloten en ondergebracht bij een of meerdere pensioenverzekeraars, kunt u mogelijk besparen op de premielasten. Maar neem ook deze zaken mee:

  • Individueel verzekerde pensioenregelingen zijn over het algemeen vrij duur. De premiebetaling verhoudt zich dikwijls niet tot de hoogte van het pensioen.
  • De kans is groot dat er een voordeliger alternatief is, dat voor uzelf ook nog een beter resultaat oplevert.
  • De pensioenwetgeving is continu in beweging, waardoor de pensioenregeling periodiek moet worden gecontroleerd en aangepast.

Dga-pensioen in eigen beheer

Bent u directeur-grootaandeelhouder, dan mag u sinds 1 april 2017 geen nieuwe pensioenaanspraken meer opbouwen in eigen beheer. Voor uw al op 1 april 2017 bestaande pensioenaanspraken moet u uiterlijk op 31 december 2019 kiezen uit:

  • Afkoop van uw bestaande pensioenaanspraken
  • Omzetting in een oudedagsvoorziening (ODV)
  • Premievrije voortzetting van de pensioenregeling

Wilt u meer lezen over deze alternatieven? Bekijk de pagina dga-pensioen in eigen beheer