Pensioenadvies

Pensioen is een onderwerp waarvoor niet iedereen warm loopt. Maar al loopt u er niet warm voor, dan nog is het belangrijk dat u een goede pensioenregeling treft. Zowel voor uw werknemers als voor uzelf. De complexiteit en dynamiek op het gebied van pensioenwet- en regelgeving maken het u daarbij niet altijd gemakkelijk.

Onze pensioenadviseurs denken graag met u mee over de verschillende manieren om uw oudedagsvoorziening goed te regelen. Zij zijn gespecialiseerd in de volgende pensioenregelingen:

Blog

Het principe pensioenakkoord op hoofdlijnen

Het kabinet en sociale partners hebben een principeakkoord bereikt dat o.a. gaat om het minder snel laten stijgen van de AOW-gerechtigde leeftijd en het bestendig houden van ons pensioensysteem. In deze blog 7 belangrijke wijzigingen van het pensioenakkoord.

Lees blog

Individueel pensioen

Als u voor uzelf een individuele pensioenregeling heeft afgesloten en ondergebracht bij een of meerdere pensioenverzekeraars, kunt u mogelijk besparen op de premielasten. Maar neem ook deze zaken mee:

  • Individueel verzekerde pensioenregelingen zijn over het algemeen vrij duur. De premiebetaling verhoudt zich dikwijls niet tot de hoogte van het pensioen.
  • De kans is groot dat er een voordeliger alternatief is, dat voor uzelf ook nog een beter resultaat oplevert.
  • De pensioenwetgeving is continu in beweging, waardoor de pensioenregeling periodiek moet worden gecontroleerd en aangepast.

Dga-pensioen in eigen beheer

Bent u directeur-grootaandeelhouder, dan mag u sinds 1 april 2017 geen nieuwe pensioenaanspraken meer opbouwen in eigen beheer. Voor uw al op 1 april 2017 bestaande pensioenaanspraken moet u uiterlijk op 31 december 2019 kiezen uit:

  • Afkoop van uw bestaande pensioenaanspraken
  • Omzetting in een oudedagsvoorziening (ODV)
  • Premievrije voortzetting van de pensioenregeling

Wilt u meer lezen over deze alternatieven? Bekijk de pagina dga-pensioen in eigen beheer

Whitepaper

Welke pensioenovereenkomst past het best bij uw organisatie?

De pensioenovereenkomst die wordt gesloten tussen de werkgever en de werknemers is eigenlijk een juridische belofte van de werkgever aan de werknemers over de te ontvangen pensioenuitkering. Deze vorm van pensioen wordt ook wel een salaris-diensttijd-regeling genoemd. Wist u dat wij er twee kennen?