Financiering voor uw bedrijf

Het gaat goed met uw bedrijf en u heeft plannen! Of u wilt een nieuwe onderneming starten, maar u heeft (extra) startkapitaal nodig. Kortom, u heeft behoefte aan financiering voor uw bedrijf om uw ideeën waar te maken.

Voor een deel kunt u wellicht eigen vermogen gebruiken, maar in veel gevallen bent u er daarmee nog niet. U zult ook vreemd vermogen moeten aantrekken. Hiervoor kunt u aankloppen bij uw bank, maar deze financiert uw plannen – vanuit risico-oogpunt – liever niet volledig.

Rom Ellenbroek
Rom Ellenbroek Partner

Stapelfinanciering

De terugtrekkende beweging van banken heeft het financieringslandschap in de afgelopen jaren flink veranderd. Daardoor zult u ook andere partijen voor financiering moeten benaderen naast/dan de bank. Misschien kunnen vrienden, familie en investeerders (business angels) u aan geld helpen, of is crowdfunding een optie. Kortom, stapelfinanciering.

Stap één is echter kijken naar subsidies. Wat u aan subsidie kunt krijgen, bepaalt immers direct hoeveel extra vermogen u nodig heeft. Wij brengen daarom eerst de subsidieregelingen in kaart die interessant voor u kunnen zijn, zoals de WBSO, de KIA, de Borgstelling mkb-kredieten (BMKB), de Groeifaciliteit of innovatiekrediet.

Financieringsvormen

Wanneer het subsidieplaatje duidelijk is, kunt u zich oriënteren op de volgende financieringsvormen:

  • onderhandse/achtergestelde leningen
  • hypothecaire geldleningen
  • rekening-courantkredieten
  • debiteurenfinanciering
  • leverancierskredieten
  • kredieten van banken en financiële instellingen
  • leasing
  • huurkoop
  • durfkapitaal

Elke financieringsvorm heeft zijn eigen voorwaarden en kleine lettertjes. Wanneer u kiest voor een bepaalde vorm van financiering, moet u ook realistisch nadenken of u de huidige financieringslast ook nog over één, vijf of tien jaar denkt te kunnen dragen.

Het vergelijken van – en het combineren met – verschillende financieringsvormen is complex en vraagt veel tijd. Wij willen dit proces graag voor u vereenvoudigen, zodat u een beter gefundeerde beslissing kunt nemen over de best passende financiering. Daarom heeft  de Jong & Laan een Credion-vestiging in eigen huis.  

Samenwerken met Credion: in uw belang!

Credion is een adviesorganisatie met inmiddels meer dan veertig vestigingen, die in de afgelopen jaren al duizenden mkb-ondernemers aan miljarden financiering voor hun onderneming heeft geholpen. Door onze samenwerking met Credion bieden wij u toegang tot een brede variëteit aan (alternatieve) financieringsbronnen. Heel belangrijk voor de consolidatie en uitbouw van uw bedrijf.