Financiering voor uw bedrijf

Het gaat goed met uw bedrijf en u heeft plannen. Of u wilt een nieuwe onderneming starten, maar u heeft (extra) startkapitaal nodig. Kortom, u heeft behoefte aan financiering voor uw bedrijf om uw ideeën waar te maken.

Voor een deel kunt u wellicht eigen vermogen gebruiken, maar in veel gevallen bent u er daarmee nog niet. U moet vaak ook vreemd vermogen aantrekken. Hiervoor kunt u aankloppen bij uw bank, maar deze financiert uw plannen – vanuit risico-oogpunt – liever niet volledig.

Rom Ellenbroek
Rom Ellenbroek Partner

Stapelfinanciering

De terugtrekkende beweging van banken heeft het financieringslandschap in de afgelopen jaren flink veranderd. Daardoor moet u ook andere partijen voor bedrijfsfinanciering benaderen, naast de bank. Misschien kunnen vrienden, familie en investeerders u aan geld helpen, of is crowdfunding een optie. Kortom, stapelfinanciering.

Stap één bij stapelfinanciering is kijken naar subsidies. Wat u aan subsidie kunt krijgen, bepaalt immers direct hoeveel extra vermogen u nodig heeft. Wij brengen daarom eerst de subsidieregelingen in kaart die interessant voor u kunnen zijn, zoals de WBSO, de KIA, de Borgstelling mkb-kredieten (BMKB), de Groeifaciliteit of innovatiekrediet.

Alternatieve financieringsvormen

Als het subsidieplaatje duidelijk is, kunt u zich oriënteren op de volgende financieringsvormen:

  • onderhandse/achtergestelde leningen
  • hypothecaire geldleningen
  • rekening-courantkredieten
  • debiteurenfinanciering
  • leverancierskredieten
  • kredieten van banken en financiële instellingen
  • leasing
  • huurkoop
  • durfkapitaal

Elke financieringsvorm heeft zijn eigen voorwaarden en kleine lettertjes. Wanneer u kiest voor een bepaalde vorm van bedrijfsfinanciering, moet u ook realistisch nadenken of u de huidige financieringslast ook nog over één, vijf of tien jaar denkt te kunnen dragen.

Verhaal uit de praktijk ↴

Het vergelijken van – en het combineren met – verschillende financieringsvormen is complex en vraagt veel tijd. Wij vereenvoudigen dit proces graag voor u, zodat u een beter gefundeerde beslissing kunt nemen over de best passende bedrijfsfinanciering. Wij bieden u toegang tot een brede variëteit aan (alternatieve) financieringsbronnen. Heel belangrijk voor de consolidatie en uitbouw van uw bedrijf.

Vrijblijvend met ons in gesprek?

Spreekt onze aanpak u aan? Laten we samen eens kijken of wij ook voor uw onderneming de juiste partij zijn. Vraag gerust een vrijblijvend gesprek aan.