De inzet van zelf­stan­di­ge chauf­feurs: een fout is snel gemaakt

Er is een groot chauffeurstekort, waardoor je een eenmaal gevonden chauffeur snel aan je organisatie wilt binden en in wilt zetten voor werkzaamheden. Er kunnen echter nogal wat risico’s kleven aan het niet op correcte wijze inzetten van chauffeurs die niet je 'eigen' chauffeurs zijn.

De gevolgen van een onjuiste inzet

Uit een rapport van de International Road Transport Union (IRU) blijkt dat sprake is van het grootste chauffeurstekort sinds decennia.

Reden voor veel bedrijven om een eenmaal gevonden chauffeur snel aan zich te binden en in te zetten voor werkzaamheden. Of het nu, los van de werknemer in loondienst, een zzp-er, een uitzendkracht of een ingeleende chauffeur van een collega is.

Daarbij is wel enige voorzichtigheid geboden. Er kunnen namelijk nogal wat risico’s kleven aan het niet op correcte wijze inzetten van chauffeurs die niet je eigen chauffeurs zijn.

Gebeurt dat niet op de juiste wijze, dan kan dat zelfs een strafbaar feit tot gevolg hebben.

Harald Rohof
Harald Rohof Senior adviseur mkb

De eis van dienstbetrekking

Volgens de Wet wegvervoer goederen (Wwg) is het voor een transportbedrijf verboden om vervoer te verrichten met chauffeurs die niet bij het bedrijf in dienst zijn. Dat is de zogenoemde eis van dienstbetrekking.

Om duidelijk te maken dat sprake is van een dienstbetrekking, moeten de onderneming en de chauffeur gezamenlijk een verklaring opstellen. Hierin is opgenomen:

  • Dat het vervoer voor rekening en risico van de onderneming wordt verricht;
  • Dat er sprake is van een loons- en gezagsverhouding tussen de onderneming en de chauffeur.

Uit deze eis van dienstbetrekking volgt dus dat transportbedrijven in principe geen gebruik mogen maken van zelfstandige chauffeurs. Daarvoor is wel een optie, maar dan moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Dat laat ik in deze blog verder rusten.

De zzp'er in het vervoer

Een zzp'er is een persoon die arbeid verricht voor eigen rekening of risico in een eigen bedrijf. De zzp'er is dus niet bij jou in dienst en staat niet tot je in gezagsverhouding.

Een zzp'er mag voor eigen rekening en risico goederen vervoeren voor je bedrijf, mits:

  • De zzp'er zelf beschikt over een vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg;
  • De zzp'er zelf beschikt over een vrachtwagen waarmee de goederen worden vervoerd (koop, lease of huur);
  • Het vergunningsbewijs in de vrachtwagen op naam staat van het transportbedrijf van de zzp-er.

Er mag geen sprake zijn van loondienst. Een zzp'er mag zich dus niet aan jou verhuren als chauffeur en rijden met de vergunning van je onderneming. Over deze vergunning moet hij zelf beschikken.

Uitzendkracht en collegiale inleen

Naast de zzp'er zijn er nog twee manieren om chauffeurs die niet bij jou in dienst zijn in je onderneming in te zetten:

  • Via een erkend uitzendbureau
  • Door collegiale inleen

Voor deze twee gevallen wordt ontheffing verleend van de eis van dienstbetrekking.

Let op! Ook voor deze opties geldt dat je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.

1. Erkend uitzendbureau

Als je een chauffeur nodig hebt en je kunt deze inlenen via een uitzendbureau, dan moet je er op letten dat je gebruikmaakt van een erkend uitzendbureau.

Volgens de Wwg mag een transportonderneming namelijk alleen gebruikmaken van uitzendbureaus die zijn aangewezen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Dit gebeurt door middel van een aanwijzingsbeschikking van de KIWA. Daarnaast heeft de uitzendchauffeur een verklaring van terbeschikkingstelling nodig.

De chauffeur moet deze verklaring onderweg bij een controle kunnen tonen en ontvangt deze van het uitzendbureau.

Hoe onschuldig het ook lijkt, als je (onbewust) zaken doet met een niet erkend uitzendbureau, dan pleeg je daarmee een strafbaar feit.

2. Collegiale inleen

Daarnaast kan tijdelijk gebruik worden gemaakt van een chauffeur van een ander transportbedrijf (collegiale inleen), mits:

  • Het bedrijf dat de chauffeur ter beschikking stelt in bezit is van een transportvergunning en de chauffeur een verklaring van dienstbetrekking kan tonen;
  • De chauffeur ter beschikking wordt gesteld door het andere bedrijf zonder winstoogmerk en bij wijze van hulpbetoon;
  • En de inleen plaatsvindt voor beperkte tijd. Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan riskeer je ook hier een fikse strafrechtelijke boete via de officier van justitie of de economische politierechter.

Kortom

Er zijn voldoende opties om gebruik te maken van chauffeurs die niet bij je in dienst zijn. Het is alleen wel belangrijk dat dit op de correcte wijze gebeurt. Mocht je hierover meer willen weten of vragen hebben over de huidige inzet van chauffeurs binnen je onderneming, dan helpen wij je graag verder.

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Reageer gerust onder deze blog of neem contact met mij op.