De strafbare inzet van chauffeurs: een fout is snel gemaakt

Uit een recent rapport van de International Road Transport Union (IRU) blijkt dat sprake is van het grootste chauffeurstekort sinds decennia.

Reden voor veel bedrijven om een eenmaal gevonden chauffeur snel aan zich te binden en in te zetten voor werkzaamheden. Of het nu, los van de werknemer in loondienst, een zzp-er, een uitzendkracht of een ingeleende chauffeur van een collega is.

Daarbij is wel enige voorzichtigheid geboden. Er kunnen namelijk nogal wat risico’s kleven aan het niet op correcte wijze inzetten van chauffeurs die niet uw eigen chauffeurs zijn.

Gebeurt dat niet op de juiste wijze, dan kan dat zelfs een strafbaar feit tot gevolg hebben.

De eis van dienstbetrekking

Volgens de Wet wegvervoer goederen (Wwg) is het voor een transportbedrijf verboden om vervoer te verrichten met chauffeurs die niet bij het bedrijf in dienst zijn. Dat is de zogenoemde eis van dienstbetrekking.

Om duidelijk te maken dat sprake is van een dienstbetrekking, moeten de onderneming en de chauffeur gezamenlijk een verklaring opstellen. Hierin is opgenomen:

  • Dat het vervoer voor rekening en risico van de onderneming wordt verricht;
  • Dat er sprake is van een loons- en gezagsverhouding tussen de onderneming en de chauffeur.

Uit deze eis van dienstbetrekking volgt dus dat transportbedrijven in principe geen gebruik mogen maken van zelfstandige chauffeurs. Daarvoor is wel een optie, maar dan moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Dat laat ik in deze blog verder rusten.

De zzp'er in het vervoer

Een zzp'er is een persoon die arbeid verricht voor eigen rekening of risico in een eigen bedrijf. De zzp'er is dus niet bij u in dienst en staat niet tot u in gezagsverhouding.

Een zzp'er mag voor eigen rekening en risico goederen vervoeren voor uw bedrijf, mits:

  • De zzp'er zelf beschikt over een vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg;
  • De zzp'er zelf beschikt over een vrachtwagen waarmee de goederen worden vervoerd (koop, lease of huur);
  • Het vergunningsbewijs in de vrachtwagen op naam staat van het transportbedrijf van de zzp-er.

Er mag geen sprake zijn van loondienst. Een zzp'er mag zich dus niet aan u verhuren als chauffeur en rijden met de vergunning van uw onderneming. Over deze vergunning moet hij zelf beschikken.

Uitzendkracht en collegiale inleen

Naast de zzp'er zijn er nog twee manieren om chauffeurs die niet bij u in dienst zijn in uw onderneming in te zetten:

  • Via een erkend uitzendbureau
  • Door collegiale inleen

Voor deze twee gevallen wordt ontheffing verleend van de eis van dienstbetrekking.

Let op, ook voor deze opties geldt dat u aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.

Erkend uitzendbureau

Als u een chauffeur nodig heeft en u kunt deze inlenen via een uitzendbureau, dan moet u er op letten dat u gebruikmaakt van een erkend uitzendbureau.

Volgens de Wwg mag een transportonderneming namelijk alleen gebruikmaken van uitzendbureaus die zijn aangewezen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Dit gebeurt door middel van een aanwijzingsbeschikking van de KIWA. Daarnaast heeft de uitzendchauffeur een verklaring van terbeschikkingstelling nodig.

De chauffeur moet deze verklaring onderweg bij een controle kunnen tonen en ontvangt deze van het uitzendbureau.

Hoe onschuldig het ook lijkt, als u (onbewust) zaken doet met een niet erkend uitzendbureau, dan pleegt u daarmee een strafbaar feit.

Collegiale inleen

Daarnaast kan tijdelijk gebruik worden gemaakt van een chauffeur van een ander transportbedrijf (collegiale inleen), mits:

  • Het bedrijf dat de chauffeur ter beschikking stelt in bezit is van een transportvergunning en de chauffeur een verklaring van dienstbetrekking kan tonen;
  • De chauffeur ter beschikking wordt gesteld door het andere bedrijf zonder winstoogmerk en bij wijze van hulpbetoon;
  • En de inleen plaatsvindt voor beperkte tijd. Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan riskeert u ook hier een fikse strafrechtelijke boete via de officier van justitie of de economische politierechter.

Al met al, zijn er dus voldoende opties om gebruik te maken van chauffeurs die niet bij u in dienst zijn. Het is alleen wel belangrijk dat dit op de correcte wijze gebeurt.

Mocht u hierover meer willen weten of vragen hebben over de huidige inzet van chauffeurs binnen uw onderneming, dan helpen wij u graag verder.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Reageer gerust onder deze blog of neem contact met ons op.

Bron: Vallenduuk advocaten

Geen reacties
Plaats uw reactie

Reageer op:

Annuleren