Nieuwe wet­geving: grens­overschrijden­de detache­ring in het inter­nationaal weg­vervoer

Met ingang van 1 juni 2023 is de Nederlandse wetgeving over grensoverschrijdende detachering in het wegvervoer van kracht. Deze wetgeving heeft betrekking op chauffeurs die werkzaam zijn voor een transportbedrijf in een ander EU-land en bepaalde werkzaamheden in Nederland verrichten.

Weg­vervoer Europese Unie

Het hoofddoel van deze nieuwe regels is om het wegvervoer in de Europese Unie eerlijker en veiliger te maken. Een belangrijk aspect hiervan is ervoor te zorgen dat gedetacheerde chauffeurs vallen onder de regelgeving van het land waar ze werken, waardoor ze recht hebben op de juiste beloning.

Harald Rohof
Harald Rohof Senior adviseur mkb

Wat houdt de Nederlandse wetgeving precies in?

De nieuwe wetgeving betreft Europese regels voor de detachering van chauffeurs in het internationaal wegtransport. Deze regels gelden uniform in alle EU-lidstaten, waardoor er een eerlijker speelveld ontstaat binnen Europa.

Transportbedrijven worden verplicht om gedetacheerde chauffeurs de juiste (harde kern van) arbeidsvoorwaarden te bieden. Voorheen was het soms onduidelijk of chauffeurs als gedetacheerd beschouwd moesten worden. De nieuwe detacheringsregels bieden duidelijkheid over wanneer chauffeurs wel of niet als gedetacheerd worden beschouwd.

Welke rechten hebben gedetacheerde chauffeurs?

Gedetacheerde vrachtwagenchauffeurs hebben onder andere recht op het wettelijk loon of cao-loon, een minimumaantal vakantiedagen, gelijke behandeling en bepaalde arbeidsvoorwaarden van het EU-land waar ze werkzaam zijn. Om dit te waarborgen, zijn transportbedrijven verplicht om hun gedetacheerde chauffeurs te melden in het Europese online meldloket (IMI).

Geldt de meldplicht altijd voor transportbedrijven?

De meldplicht is alleen van toepassing op gedetacheerde chauffeurs die werken voor een transportbedrijf gevestigd in de EU. Of chauffeurs als gedetacheerd worden beschouwd, hangt af van verschillende factoren.

Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van een cabotagerit of een 'cross-trade'-rit. In de meeste gevallen moeten gedetacheerde chauffeurs worden gemeld in het Europese online meldloket (IMI). Er zijn enkele uitzonderingen waarbij de melding alleen in het Nederlandse meldloket moet worden gedaan, afhankelijk van de precieze aard van de werkzaamheden van de chauffeur.

Wat betekent deze wetgeving voor jouw transportbedrijf?

Alle transportbedrijven binnen de EU zijn verplicht om hun gedetacheerde chauffeurs te melden. Daarnaast moeten zij ervoor zorgen dat hun chauffeurs de juiste beloning ontvangen. Indien chauffeurs werken in een land waar het minimumloon of cao-loon hoger is dan in hun thuisland, hebben ze recht op het hogere loon. Transportbedrijven uit EU-lidstaten die chauffeurs detacheren naar Nederland, moeten hen ten minste de Nederlandse arbeidsvoorwaarden bieden.

Tip! Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt momenteel aan een handige tool waarin transportbedrijven binnen 3 minuten kunnen checken of ze verplicht zijn hun chauffeurs te melden, en zo ja, in welk meldloket. 

Let op! De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of transportbedrijven zich aan de regels houden. Transportbedrijven die verplicht zijn hun gedetacheerde chauffeurs te melden maar dit niet doen, lopen kans op een boete.

Heb je vragen over de nieuwe wetgeving? Neem gerust contact op.