Uitstel erfbelasting mogelijk bij schrijnende situatie

In schrijnende situaties kan de fiscus voortaan uitstel van betaling van erfbelasting verlenen. Uitstel van betaling is ook mogelijk voor andere aanslagen die tot de nalatenschap behoren. Dit heeft staatssecretaris Vijlbrief eerder bekendgemaakt.

Gedwongen verkoop woning

Onlangs was een zaak in het nieuws waarbij een minderjarig kind gedwongen werd het ouderlijk huis te verkopen na het overlijden van de ouder, om zo de erfbelasting te kunnen betalen. De moeder van het kind is terminaal ziek.

In reactie hierop werd aangekondigd dat voor dit soort situaties gezocht wordt naar een oplossing.

Minimaal 5 jaar

De aanpassing houdt in dat in schrijnende situaties voortaan minimaal vijf jaar uitstel van betaling wordt verleend. De situatie moet wel aangetoond worden. Is er na afloop van het uitstel nog steeds sprake van een schrijnende situatie? Dan kan opnieuw uitstel aangevraagd worden.

Zekerheid

De Belastingdienst kan vragen om zekerheden te stellen. Denk daarbij aan het vestigen van een (tweede) recht van hypotheek. Hiervan kan worden afgezien in situaties dat er sprake is van onevenredige gevolgen.

Let op! Wordt uitstel van betaling verleend, dan is er ook geen rente verschuldigd.

Heeft u vragen over de mogelijkheid van uitstel van belastingbetaling in schrijnende situaties bij een nalatenschap, neem dan contact met ons op.