Uitstel erfbelasting mogelijk bij schrijnende situatie

De fiscus kan in schrijnende situaties voortaan uitstel van betaling van erfbelasting verlenen. Hoe lang wordt dit uitstel verleend? Lees er meer over!

Schrijnende situaties

In schrijnende situaties kan de fiscus voortaan uitstel van betaling van erfbelasting verlenen. Uitstel van betaling is ook mogelijk voor andere aanslagen die tot de nalatenschap behoren. Dit heeft staatssecretaris Vijlbrief eerder bekendgemaakt.

Gedwongen verkoop woning

Onlangs was een zaak in het nieuws waarbij een minderjarig kind gedwongen werd het ouderlijk huis te verkopen na het overlijden van de ouder, om zo de erfbelasting te kunnen betalen. De moeder van het kind is terminaal ziek.

In reactie hierop werd aangekondigd dat voor dit soort situaties gezocht wordt naar een oplossing.

De aanpassing houdt in dat in schrijnende situaties voortaan minimaal vijf jaar uitstel van betaling wordt verleend. De situatie moet wel aangetoond worden. Is er na afloop van het uitstel nog steeds sprake van een schrijnende situatie? Dan kan opnieuw uitstel aangevraagd worden.

Zekerheid

De Belastingdienst kan vragen om zekerheden te stellen. Denk daarbij aan het vestigen van een (tweede) recht van hypotheek. Hiervan kan worden afgezien in situaties dat er sprake is van onevenredige gevolgen.

Let op! Wordt uitstel van betaling verleend, dan is er ook geen rente verschuldigd.

Heb je vragen over de mogelijkheid van uitstel van belastingbetaling in schrijnende situaties bij een nalatenschap, neem dan contact met ons op.

Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek
Specialist op het gebied van belastingheffing
Niets is zo veranderlijk als de belastingwetgeving, dat maakt het zo uitdagend. Het raakt ons allemaal, zeker omdat de gevolgen ervan impact hebben op de onderneming en privé, die bij ondernemers communicerende vaten zijn. Het moet een beetje ‘in’ je zitten om het leuk te vinden om de ontwikkelingen te blijven volgen, de gevolgen en kansen in kaart te brengen en die op een begrijpelijke manier te delen. En dat geldt zeker voor mij.
Neem contact op