Pas vanaf 2024 in één keer 10% pensioen uitbetalen

Werknemers die met pensioen gaan, kunnen straks maximaal 10% van hun pensioen in één keer laten uitbetalen. De beoogde ingangsdatum is uitgesteld naar 1 januari 2024.

Uit­be­tal­en 10% pen­si­oen

Elke pensioengerechtigde kan straks op de pensioeningangsdatum maximaal 10% van het opgebouwde pensioen in één keer uit laten betalen.

Let op! Door het uitstel van de beoogde ingangsdatum naar 1 januari 2024, komt deze mogelijkheid dus niet beschikbaar als de pensioeningangsdatum vóór 1 januari 2024 ligt.

Uitstel uitbetaling

De pensioengerechtigde kan er straks voor kiezen om de uitbetaling van de (maximaal) 10% pensioen later te laten uitbetalen dan op de pensioeningangsdatum. Deze mogelijkheid staat alleen open als de pensioeningangsdatum in de maand ligt waarin de pensioengerechtigde de AOW-leeftijd bereikt of als die pensioeningangsdatum op de eerste dag volgend op die maand ligt.

Kiest de pensioengerechtigde voor latere uitbetaling, dan vindt deze plaats in de maand januari volgend op het jaar waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt.

Let op! Deze mogelijkheid tot latere uitbetaling staat straks dus niet open voor iedereen die voor de AOW-datum al met pensioen gaat.

Bestedingsdoel is vrij

Wat een gepensioneerde met het bedrag ineens wil gaan doen, staat vrij. Er is in de wet geen verplicht bestedingsdoel opgenomen.

Tip! De mogelijkheid om maximaal 10% in één keer uit te laten betalen, staat straks ook open voor andere oudedagsvoorzieningen, zoals lijfrenteverzekeringen.

Rien Pol
Rien Pol Senior belastingadviseur

Uitstel

De beoogde inwerkingsdatum is weer uitgesteld omdat de regering het belangrijk vindt dat deelnemers goed geïnformeerd worden over de mogelijkheid om maximaal 10% pensioen in één keer op te nemen. Pensioenuitvoerders hebben ná aanname van deze mogelijkheid door de Tweede en Eerste Kamer nog minimaal zes tot negen maanden nodig om deelnemers hierover goed te kunnen informeren en om de mogelijkheid goed te implementeren.

Nu de plenaire behandeling in de Tweede Kamer pas na het zomerreces gepland staat, kan de eerder voorgenomen ingangsdatum van 1 januari 2024 niet gehaald worden.

Let op! Na de val van het kabinet is nog niet duidelijk welke onderwerpen controversieel zijn en dus niet meer behandeld worden. Mogelijk vindt daarom de plenaire behandeling in de Tweede Kamer na het zomerreces niet plaats. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat ook de inwerkingsdatum van 1 juli 2024 niet wordt gehaald.

Heb je vragen over mogelijkheid voor het uitbetalen van maximaal 10% pensioen in één keer? Neem gerust contact op.

Pensioenuitkering gelijk met aow ontvangen, (hoe) kan dat?

Pensioenuitkering ontvangen vanaf jouw AOW leeftijd? Dat kan heel wat maanden aan inkomen schelen. Het is steeds meer de kunst dit te regelen. Hoe komt dit eigenlijk? En waar moet je rekening mee houden?

Lees blog