Pensioen­uitkering gelijk met AOW ontvangen, (hoe) kan dat?

De dag waarop jouw AOW ingaat hoeft niet dezelfde te zijn als de dag waarop jouw pensioenuitkering ingaat. Er zit soms heel wat tijd tussen. Maanden waarin je een deel van jouw pensioeninkomen mist. Hoe komt dit eigenlijk? Hoe kun je er voor zorgen dat beide uitkeringen wel (nagenoeg) op dezelfde dag ingaan?

Wanneer krijg je AOW?

We kennen geen vaste AOW-leeftijd meer. Op welke dag jouw AOW ingaat is afhankelijk van jouw geboortejaar. En wat ook belangrijk is, de AOW-leeftijd wordt steeds bijgesteld op basis van de ontwikkeling van de levensverwachting. De AOW-leeftijd gaat dus in stappen omhoog.

  • Ben je geboren vóór 1 juni 1956? Dan gaat de AOW in op 66 jaar en 7 maanden.
  • Ben je geboren tussen 1 juni 1956  en 1 maart 1957? Dan gaat de AOW in op 66 jaar en 10 maanden.
  • Ben je geboren vanaf 1 maart 1957? Dan gaat de AOW in op 67 jaar.

Vanaf 2025 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Je ontvangt je eerste AOW-uitkering vanaf de dag waarop jij je AOW-leeftijd bereikt. Je AOW-leeftijd is afhankelijk van jouw geboortedatum.

Bij de Sociale Verzekeringsbank kunt je jouw AOW-leeftijd berekenen

Rien Pol
Rien Pol Senior belastingadviseur

Is je pensioenleeftijd gelijk aan de AOW-leeftijd?

Nee. Sinds 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd nooit meer gelijk aan de standaard pensioenleeftijd in jouw pensioenregeling. Hoe komt dit nu?

  • De minimale pensioenleeftijd is in de afgelopen jaren verhoogd van 65 jaar naar 68 jaar.
  • Pensioenregelingen koppelen voor de ingangsdatum aan de minimale pensioenleeftijd.

Pensioenleeftijd gelijkstellen aan AOW-leeftijd

Wil je de pensioenleeftijd gelijk stellen aan de AOW-leeftijd? Dan moet je zelf actie ondernemen. Begin hier op tijd mee, want pensioenuitvoerders hebben een minimale verwerkingstermijn nodig.

Vraag aan de pensioenuitvoerder wat je kunt doen. Meestal kun je de ingangsdatum vervroegen of uitstellen. Op die manier kun je de ingangsdatum van pensioen en AOW gelijktrekken.

Heb je hulp nodig? De meeste pensioenuitvoerders hebben hiervoor wel een helpdesk, die je kan ondersteunen.

Voorbeeld pensioenuitkering vervroegen

Je bent geboren in 1957 en je hebt een partner die in 1958 geboren is. Jouw AOW gaat in op 67 jaar. Het pensioenfonds laat het pensioen ingaan op 68 jaar. De pensioenuitkering is € 10.000 per jaar.

Je kunt het pensioenfonds vragen de pensioeningangsdatum te vervroegen naar 67 jaar. Vervroegen betekent dat je het pensioen een jaar langer laat uitkeren. Jouw pensioenpotje wordt dus over een langere periode uitgesmeerd. De jaarlijkse uitkering wordt daardoor lager. Hoeveel lager hangt af van de hoogte van de rekenrente en de extra uitkeringsduur. Ook is het relevant of een partnerpensioen is meeverzekerd.

In dit voorbeeld wordt de uitkering € 9.450 per jaar, bij een rekenrente van 3%.

Andere oudedagsvoorzieningen

Heb je naast AOW en pensioen van de werkgever ook voor de oude dag gespaard door middel van lijfrenten of lijfrentebanksparen? Kijk dan ook wanneer die uitkeringen ingaan. Probeer alle ingangsdata met elkaar af te stemmen. Misschien wil je gefaseerd stoppen met werken, maak dan een financiële planning. Daarmee kun je zien of er een goede match is tussen de verschillende uitkeringen die je vanaf je pensioendatum ontvangt en de uitgaven die je wenst te doen. Onze adviseurs kunnen je daarbij helpen.

Meer over oudedagsvoorziening dga
Rien Pol
Rien Pol Senior belastingadviseur
15 reacties
Graad Beunen

Hallo myne heren ik ga in januari 2020 met aow dan had ik graag ook op die datum myn pensioen van jullie gehad aub

Ron Mulder

Geachte heer Beunen,
Ik begrijp niet goed wat u bedoelt met: op die datum mijn pensioen van jullie gehad? Wellicht dat u mij hierover kunt bellen zodat ik u antwoord kan geven.

John Chamman

Ik ga mijn aow in juni 2021 ontvangen ik ben geboren 19-02-1955. Ik heb mijn pensioen uitvoerders aangegeven dat mijn pensioen laten ingaan op mijn aow leeftijd. Zij hebben dit bevestigd

wim feldkamp

hallo John
ben je doordat je eerder met pensioen wilde [ gelijk met aow] ook gekort op je pensioen uitkering.

Ron Mulder

Geachte heer Feldkamp,
Onder korten versta ik dat de pensioenuitkering wordt verlaagd door een lage dekkingsgraad. Dit kan alleen bij pensioenfondsen. Bij vervroegen ontvangt u een lagere pensioenuitkering. Waarom? In de laatste periode bouwt u geen pensioen meer op en tevens gebruikt u het pensioen eerder. Doorgaans is 1 jaar eerder stoppen een verlaging van ongeveer 8% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Indien u nog vragen hebt verneem ik het graag van u.

Jaap Landheer

Ik krijg mijn opgebouwde pensioen pas op de leeftijd van 68,en mijn Aow gaat in op de leeftijd van 67 jaar. Dus ik zou 1 jaar met mijn vrouw alleen van ons Aow moeten rond zien te komen. Maar nu lees ik dat je het een jaar eerder kan laten ingaan maar dat je dat dan moet aanvragen bij je pensioen uitvoerder in dit geval PMT,maar ik heb nog meer pensioenen uitstaan, moet ik dat dan bij allemaal aanvragen? Ik ga pas over 5 jaar met pensioen. Moet ik het dan al aanvragen of beter wachten in de hoop dat er nog wat veranderd? Groet Jaap

Ron Mulder

Geachte heer Landheer,
Het definitief aanvragen van de pensioenuitkering moet doorgaans een half jaar voor de gewenste datum. In uw situatie op dit moment de 67 jarige leeftijd. U kunt dan dus uw pensioen gelijk met uw Aow uitkering ontvangen en daarbij tevens gebruik maken van de flexibiliserings emolumenten.

G Visser

Mijn ex partner gaat met vervroegd pensioen, dat wordt
van mijn bijstand uitkering af getrokken. Maar wat
gebeurt er als ik AOW krijg?

Ron Mulder

Alle inkomsten worden inderdaad in mindering gebracht op uw bijstandsuitkering. Echter een pensioenuitkering wordt niet in mindering gebracht op een Aow uitkering.

Freek Vermeeren

Belachelijk dat de pensioen niet gelijk loopt met de aow ja je kunt het eerder laten uitbetalen dan lever je in het is niet voor niets dat steeds meer ouderen door deze regeling naar de voedselbank moeten.met 66 met pensioen en met 68 pas uitbetaald krijgen Nederland op zijn smalst

Ron Mulder

Geachte heer Vermeeren,
Ik begrijp uw gevoel echter vanaf 1 januari 2013 is de Aow gerechtigde leeftijd en de pensioenleeftijd niet altijd meer dezelfde datum. Er zijn veel pensioenfondsen die wel uitkeren vanaf de Aow gerechtigde leeftijd. En ja in de laatste periode bouwt u dan geen pensioen meer op.

Piet Jansen

Mijnheer Mulder,ik ben 63 jaar jong en heb al twee deeltijddagen,dus werk er nog maar drie,heb last van
enkels ,polsen en rug,dus wilde ik stoppen op 31 december 2020 met werken.Alleen zit ik met deze nijpende vraag,hoeveel pensioengeld moet ik dan opeten?Ik ga over 2 jaar en 4 maanden met AOW.

Wat is het financieel gat dan tussen januari 2021 en 2022 mei.?Is het teveel en brengt het mij finanncieel
in de problemen,of valt dit wel mee,gaarne uw reactie
Bijvoorbaat hartelijk dank van Piet Jansen en met vriendelijke groeten.

Rinus Jansen

De reactie van mijn broer is als jij nu al stopt Piet,hoe vul jij dan het pensioenverlies,aan in 2021?Is het dan niet beter,om door te werken,en pas over 2 jaar en 4 maanden met pensioen te gaan,dan bouwt Piet nog 2 jaar en 4 maanden pensioen op.Dat is mijn reactie op het vooorop opgeschrevene,ik begrijp dat mijn broer met pensioen wil gaan,want
jij is in wezen versleten om nog langer door te gaaan,doch hoeveel is zijn pensioen
doch hoeveel levert hij dan in de komende twwee jaar en vier maanden,graag uw reactie mijnheer Mulder bedankt voor uw medewerking

Floris Ooms

Ik zou als ik u was nog 4 maanden door werken en vervolgens de ziektewet in gaan. De werkgever moet namelijk nog 2 jaar salaris door betalen voordat u in de eventuele WIA zou belanden.

Ron Mulder

Geachte heer Jansen,
Zonder input van gegevens kan ik u op voorhand niet aangeven wat het financiële "gat" is. U zou bij de pensioenuitvoerder een indicatie berekening op kunnen vragen. Denkt u hierbij dan aan een hogere pensioenuitkering gedurende de eerste jaren en nadien een lagere pensioenuitkering. Natuurlijk is financieel zeer belangrijk echter als het financieel haalbaar is met minder is de gezondheid wellicht een bepalende factor.

Plaats je reactie

Reageer op:

Annuleren