Pensioen­uitkering gelijk met AOW ontvangen, (hoe) kan dat?

De dag waarop jouw AOW ingaat hoeft niet dezelfde te zijn als de dag waarop jouw pensioenuitkering ingaat. Er zit soms heel wat tijd tussen. Maanden waarin je een deel van jouw pensioeninkomen mist. Hoe komt dit eigenlijk? Hoe kun je er voor zorgen dat beide uitkeringen wel (nagenoeg) op dezelfde dag ingaan?

Wanneer krijg je AOW?

We kennen geen vaste AOW-leeftijd meer. Op welke dag jouw AOW ingaat is afhankelijk van jouw geboortejaar. En wat ook belangrijk is, de AOW-leeftijd wordt steeds bijgesteld op basis van de ontwikkeling van de levensverwachting. De AOW-leeftijd gaat dus in stappen omhoog.

  • Ben je geboren vóór 1 juni 1956? Dan gaat de AOW in op 66 jaar en 7 maanden.
  • Ben je geboren tussen 1 juni 1956  en 1 maart 1957? Dan gaat de AOW in op 66 jaar en 10 maanden.
  • Ben je geboren vanaf 1 maart 1957? Dan gaat de AOW in op 67 jaar.

Vanaf 2025 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Je ontvangt je eerste AOW-uitkering vanaf de dag waarop jij je AOW-leeftijd bereikt. Je AOW-leeftijd is afhankelijk van jouw geboortedatum.

Bij de Sociale Verzekeringsbank kunt je jouw AOW-leeftijd berekenen

Rien Pol
Rien Pol Senior belastingadviseur

Is je pensioenleeftijd gelijk aan de AOW-leeftijd?

Nee. Sinds 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd nooit meer gelijk aan de standaard pensioenleeftijd in jouw pensioenregeling. Hoe komt dit nu?

  • De minimale pensioenleeftijd is in de afgelopen jaren verhoogd van 65 jaar naar 68 jaar.
  • Pensioenregelingen koppelen voor de ingangsdatum aan de minimale pensioenleeftijd.

Pensioenleeftijd gelijkstellen aan AOW-leeftijd

Wil je de pensioenleeftijd gelijk stellen aan de AOW-leeftijd? Dan moet je zelf actie ondernemen. Begin hier op tijd mee, want pensioenuitvoerders hebben een minimale verwerkingstermijn nodig.

Vraag aan de pensioenuitvoerder wat je kunt doen. Meestal kun je de ingangsdatum vervroegen of uitstellen. Op die manier kun je de ingangsdatum van pensioen en AOW gelijktrekken.

Heb je hulp nodig? De meeste pensioenuitvoerders hebben hiervoor wel een helpdesk, die je kan ondersteunen.

Voorbeeld pensioenuitkering vervroegen

Je bent geboren in 1957 en je hebt een partner die in 1958 geboren is. Jouw AOW gaat in op 67 jaar. Het pensioenfonds laat het pensioen ingaan op 68 jaar. De pensioenuitkering is € 10.000 per jaar.

Je kunt het pensioenfonds vragen de pensioeningangsdatum te vervroegen naar 67 jaar. Vervroegen betekent dat je het pensioen een jaar langer laat uitkeren. Jouw pensioenpotje wordt dus over een langere periode uitgesmeerd. De jaarlijkse uitkering wordt daardoor lager. Hoeveel lager hangt af van de hoogte van de rekenrente en de extra uitkeringsduur. Ook is het relevant of een partnerpensioen is meeverzekerd.

In dit voorbeeld wordt de uitkering € 9.450 per jaar, bij een rekenrente van 3%.

Andere oudedagsvoorzieningen

Heb je naast AOW en pensioen van de werkgever ook voor de oude dag gespaard door middel van lijfrenten of lijfrentebanksparen? Kijk dan ook wanneer die uitkeringen ingaan. Probeer alle ingangsdata met elkaar af te stemmen. Misschien wil je gefaseerd stoppen met werken, maak dan een financiële planning. Daarmee kun je zien of er een goede match is tussen de verschillende uitkeringen die je vanaf je pensioendatum ontvangt en de uitgaven die je wenst te doen. Onze adviseurs kunnen je daarbij helpen.

Meer over oudedagsvoorziening dga