Tweede Kamer akkoord met vracht­wa­gen­hef­fing in 2027

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de invoering van een vrachtwagenheffing per 2027. Deze regeling houdt in dat er voor bedrijfsauto’s van meer dan 3.500 kilo een heffing per verreden kilometer betaald moet worden. De invoeringsdatum is later dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Eurovignet verdwijnt en mrb omlaag

Het Eurovignet verdwijnt en de mrb, ofwel wegenbelasting, wordt voor deze vrachtauto’s verlaagd. Het Eurovignet geldt voor zware vrachtauto’s waarvan het leeggewicht plus laadvermogen 12.000 kilo of meer is.

De vertraagde invoering van de heffing betekent dat gezocht moet worden naar alternatieve financieringsvormen, zodat de verduurzaming van de sector geen vertraging oploopt.

Niet alleen snelwegen

De heffing zal niet alleen verplicht worden op snelwegen, dit om sluipverkeer van vrachtwagens tegen te gaan. De heffing zal ook gaan gelden voor buitenlandse vrachtauto’s. 

Transportsector positief

De transportsector is positief over de maatregel. Met de opbrengst ervan wordt vervoer over de weg verder verduurzaamd. Zo moet de sector inspelen op het feit dat vanaf 2030 binnensteden alleen nog toegankelijk zullen zijn voor vrachtauto’s zonder CO2-uitstoot.

Extra landpunten

In een motie is aandacht gevraagd voor het feit dat er voor vrachtwagens veel meer laadpunten moeten komen. Berekend is dat voor de bevoorrading in de binnensteden zo’n 12.000 vrachtwagens nodig zijn.

Heb je nog vragen over de vrachtwagenheffing? Neem gerust contact met ons op. 

Harald Rohof
Harald Rohof Senior adviseur mkb