Ont­hef­fing langere lever­tijden milieu­zo­nes geldt niet voor zero-emis­sie­zo­nes

De afspraken over de toegang tot milieuzones in verband met langere levertijden van EuroVI-vrachtauto’s, gelden nadrukkelijk niet voor zero-emissiezones.

Toegang milieuzones

Vorig jaar zijn met gemeenten afspraken gemaakt over de toegang tot milieuzones in verband met langere levertijden van EuroVI-vrachtauto’s. Deze afspraken gelden nadrukkelijk niet voor zero-emissiezones. Om problemen in de toekomst te voorkomen geeft Anne-Marie Nelck, clustermanager Distributie van TLN uitleg.

Sinds 1 januari 2022 zijn in de milieuzones uitsluitend EuroVI-vrachtauto’s toegestaan. Vanwege onvoorziene langere levertijden voor deze voertuigen, is met gemeenten afgesproken dat hiermee rekening wordt gehouden voor wat betreft de milieuzones.

Als vervoerders bij de ontheffingsaanvraag een ondertekende koopovereenkomst voorzien van de verwachte leverdatum meesturen, wordt een ontheffing verleend. In de praktijk blijkt dat langere levertijden voor EuroVI-vrachtauto’s nog altijd aan de orde zijn. Ook komt het voor dat de leverdatum nogmaals wordt uitgesteld, vervoerders moeten dan opnieuw een aanvraag indienen bij de gemeente(n).

Vanaf 1 januari 2025 zijn de zero-emissiezones van toepassing. Hiervoor geldt dat alle nieuwe voertuigen, gekentekend na 1 januari 2025, zero-emissie moeten zijn. Dit betekent dat de regeling met betrekking tot langere levertijden zoals die van toepassing is voor milieuzones, niet geldt in de zero-emissiezones.

Met andere woorden: als een vervoerder in 2023 of 2024 een EuroVI-vrachtauto bestelt met een datum eerste toelating (DET) na 1 januari 2025, dan kan deze niet in de zero-emissiezones worden ingezet. Wel blijft dit voertuig nog toegang houden tot de milieuzones.

Wat kun jij doen?

Bereid je goed voor op de komst van de zero-emissiezones. Ga na wat dit voor jouw onderneming betekent. Hoe ziet je wagenpark er over enkele jaren uit? Wat is de daarvoor benodigde laadcapaciteit? En wat zijn de wijzigingen ten aanzien van zaken als ritplanning en onderhoud? 

Heb jij vragen over de zero-emissiezones en wat dit betekent voor jouw onderneming? Neem dan gerust contact op.

Bron: TLN