Terugdraaien anoniementarief vanaf 2023 toegestaan

Als werkgever pas je het anoniementarief van 52% toe als een werknemer geen volledige of juiste gegevens verstrekt. Vanaf 2023 mag je dit tarief terugdraaien met terugwerkende kracht.

Anoniementarief

Vóór de eerste werkdag of op de eerste werkdag vóór aanvang van de werkzaamheden, moet een werknemer jou onder meer de volgende gegevens verstrekken: naam, adres, woonplaats en BSN. Verstrekt een werknemer deze gegevens niet volledig of niet juist, dan pas je in plaats van het regulier tarief het anoniementarief van 52% toe. Dit doe je ook als de werknemer geen geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning heeft.

Let op! Je past dan niet alleen het 52% tarief toe, maar je houdt ook geen rekening met loonheffingskorting, het maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen en het maximumbijdrageloon voor de Zvw.

Geen terugwerkende kracht tot en met 2022

Verstrekt een werknemer alsnog de volledige/juiste gegevens aan jou, dan mag je vanaf dat moment het reguliere tarief toepassen. Je kunt vanaf dat moment ook rekening houden met de loonheffingskorting en het maximumpremieloon voor werknemersverzekeringen en het maximumbijdrageloon voor de Zvw.

Tot en met 2022 mag je niet met terugwerkende kracht alsnog het reguliere tarief toepassen en daarmee het anoniementarief ongedaan maken.

Tip! De werknemer kan de teveel betaalde belasting wel terugvragen via de aangifte inkomstenbelasting.

Tip! Doordat je van het moment dat je het anoniementarief niet meer hoeft toe te passen en ook rekening mag houden met het maximumpremieloon en het maximumbijdrageloon, kunnen de premies werknemersverzekeringen en Zvw lager en soms zelfs negatief worden.

Terugwerkende kracht vanaf 2023

Vanaf 2023 mag je wel met terugwerkende kracht alsnog het reguliere tarief toepassen. Je moet dan correcties van de eerdere aangiften inzenden.

Let op! De terugwerkende kracht is alleen mogelijk in hetzelfde jaar.

Annerie Wentink
Annerie Wentink Manager personeel
Expert in HR (vraagstukken)
Samen met de klant een vraagstuk doorgronden: daar krijg ik energie van. Daarbij gaan we uit van de wensen en behoeftes van de klant en daar geven we met ons team HR- en salarisspecialisten invulling aan. We zijn gedreven door de uitdaging hierin vernieuwend te blijven.
Neem contact op

Voorbeeld

Komt een werknemer bijvoorbeeld op 1 maart in dienst, maar verstrekt hij pas begin september de volledige/juiste gegevens? Dan pas je in eerste instantie het anoniementarief van 52% toe. Bij de aangifte voor het tijdvak september kun je dan correcties verzenden voor de tijdvakken maart tot en met augustus. Het verschil in loonbelasting kun je netto aan de werknemer betalen.

Vragen?

Heb je vragen over het anoniementarief? Neem gerust contact op.