Wisselend inkomen? De middelingsregeling stopt

Heb je een sterk wisselend inkomen? Dan is er de middelingsregeling. Helaas verdwijnt de regeling per 2025. In dit nieuwsbericht nemen we je mee in de (verwachte) ontwikkelingen.

Wisselend inkomen? De middelingsregeling stopt

De middelingsregeling is een regeling in de inkomstenbelasting waarbij belasting wordt betaald over een gemiddeld inkomen in plaats van het daadwerkelijke inkomen. Dat gemiddelde wordt berekend over een periode van drie aaneengesloten jaren.

Omdat het gemiddelde inkomen bij sterk wisselende jaarlijkse inkomens lager ligt, resulteert dat in een lager bedrag aan te betalen inkomstenbelasting. Helaas verdwijnt deze regeling per 2025.

Let op!

  • Middeling gaat niet vanzelf, je moet daarvoor een schriftelijk verzoek indienen.
  • Het recht op teruggave geldt alleen voor het bedrag dat uitkomt boven de drempel.

Hoe werkt middeling?

Bij toepassing van de middelingsregeling tel je het inkomen uit box 1 van drie aaneengesloten kalenderjaren bij elkaar op en deel je dit door drie. Daarna bereken je hoeveel belasting je in elk jaar over dit berekende gemiddelde inkomen zou moeten betalen. Je vergelijkt dit met de werkelijk door jou betaalde belasting over die drie jaren. Blijkt dat het verschil meer dan € 545 is? Dan kan je belasting terugvragen.

Voorwaarden middelingsregeling

Om voor middeling in aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo geldt de middelingsregeling onder meer alleen voor inkomen uit box 1 en moet je middelen over een periode van drie aangesloten kalenderjaren.

Afschaffing middelingsregeling per 2025

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de middelingsregeling wordt afgeschaft. Het afschaffen van de middelingsregeling betekent dat de periode 2022 tot en met 2024 het laatste tijdvak is waarover middeling kan plaatsvinden. De afschaffing van de middelingsregeling volgt uit het coalitieakkoord maar moet nog in een wetsvoorstel worden opgenomen. Hierover volgt meer op Prinsjesdag 2022

Tip! Denk goed na over welke kalenderjaren je in de middeling wilt betrekken. Een jaar kan namelijk maar één keer in een middeling mee. Kies je voor een middeling over 2020 tot en met 2022? Dan kan je geen middeling meer toepassen voor de jaren 2023 en 2024, omdat je het jaar 2022 al eerder gebruikte. Mogelijk is het dan financieel voordeliger om de middeling toe te passen over 2019 tot en met 2021 en 2022 tot en met 2024.

Verzoeken na 2024

Je kunt alleen kalenderjaren in de middeling betrekken waarvoor een definitieve aanslag is opgelegd. Wil je daarom een middelingsteruggaaf voor de jaren 2022 tot en met 2024? Dan kan je deze pas aanvragen nadat je een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2024 hebt. Deze zal op zijn vroegst in 2025 worden opgelegd.

Zelf aanvragen

De Belastingdienst past de middelingsregeling niet toe. Een belastingplichtige moet zelf met een formulier verzoeken om toepassing van de regeling. Een verzoek om middeling moet binnen 36 maanden worden ingediend na afloop van de bezwaartermijn van de definitieve aanslag inkomstenbelasting over het laatste belastingjaar.

De middelingsregeling heeft geen invloed op ontvangen toeslagen in de opgegeven jaren voor middeling.

Corona

Vanaf 2020 hebben veel ondernemers door corona voor het eerst een sterke inkomensdaling gehad. Het is aan te raden om eerst goed na te gaan welke periode van drie aaneengesloten jaren het meest optimaal is voor toepassing van de middelingsregeling.

Heb je nog vragen over de middelingsregeling? Neem gerust contact met ons op.