Start­schot Noor­de­lij­ke Mo­bi­li­teits Al­lian­tie voor be­te­re be­reik­baar­heid

Met de oprichting van de Noordelijke Mobiliteits Alliantie slaan het bedrijfsleven en de 3 noordelijke provincies de handen ineen om makkelijker en sneller te verduurzamen.

Bedrijfs­leven en over­hed­en slaan de han­den in­een

De nieuwe alliantie gaat de komende tijd de tanden zetten in 2 belangrijke thema’s: creatiever en slimmer verduurzamen, en het beter op elkaar afstemmen van de vervoerstromen.

De aftrap van het nieuwe samenwerkingsverband vond plaats op 1 februari. In de Noordelijke Mobiliteits Alliantie zitten onder andere evofenedex, VNO-NCW, MKB Noord, Groningen Airport Eelde, Hive Mobility en Friesland Lease.

De alliantie is een initiatief van gedeputeerde Fleur Gräper, gedeputeerde bij de provincie Groningen, en Groningen Bereikbaar. De laatste is de partij die de bereikbaarheid van de stad Groningen bewaakt tijdens de grote werkzaamheden in en rond deze stad. Samen willen de partijen van de alliantie de bereikbaarheid van en binnen Noord-Nederland stimuleren volgens de uitgangspunten van de ‘brede welvaart’.

Roelof Oostindiën
Roelof Oostindiën Accountant

Rol van evofenedex

Saskia Toor, beleidsadviseur Regio Noord en Oost bij evofenedex: “De belangrijkste reden voor evofenedex om hierin mee te draaien is dat tijdens het programma ‘Groningen Bereikbaar’ deze vorm van samenwerking tot goede resultaten heeft geleid. Publiek-private bereikbaarheidszaken gezamenlijk uitwerken en oppakken werkt prima, ook voor onze leden. Vanuit evofenedex vraag ik aandacht voor zaken die voor de bedrijfsvoering van de leden belangrijk zijn. Bijvoorbeeld maatregelen voor de bereikbaarheid van horeca en retail voor de bevoorrading.”

Tijdens de eerste officiële bijeenkomst begin februari werden al vele goede ideeën uitgewisseld. Volgens Toor ziet de samenwerking met de diverse partijen er veelbelovend uit en is de betrokkenheid van evofenedex bij de alliantie belangrijk voor leden van de vereniging.

“Deze alliantie laat zien dat we gezamenlijk beleid ontwikkelen en maatregelen tegen het licht houden, zodat bedrijven inbreng hebben en hun bedrijfsvoering zo goed mogelijk kunnen doorvoeren. Hiermee kunnen we écht invloed uitoefenen”, aldus Toor.

Manifest ‘Kansen voor de provincie’

Op 15 maart kan Nederland overigens weer stemmen voor de Provinciale Staten. Een belangrijk moment voor politici, inwoners én het bedrijfsleven. Waar we gaan wonen, werken of recreëren wordt immers mede bepaald door de provincies.

De samenwerking tussen het bedrijfsleven en de provincies is daarbij de sleutel tot succes. evofenedex heeft de samenwerking met de provincies verwoord in het manifest ‘Kansen voor de provincie’, dat 3 hoofdthema’s heeft: duurzame transitie, ruimte voor ondernemen en bereikbaarheid.

Heb je vragen over verduurzamen? Neem dan gerust contact op.

Bron: Evofenedex

Roelof Oostindiën
Roelof Oostindiën Accountant