Voldoe voor 1 december aan rapportage­plicht energie­besparing

Gebruik je als ondernemer op een locatie jaarlijks minstens 50.000 kWh aan elektra en/of minstens 25.000 m3 gas? Dan heb je de wettelijke plicht energie te besparen. Je moet de genomen maatregelen uiterlijk op 1 december 2023 rapporteren bij de RVO.

Energiebesparingsplicht

De energiebesparingsplicht betekent dat je als zogenaamde ‘grootverbruiker’ verplicht bent alle energiebesparende maatregelen te treffen waarvan de terugverdientijd vijf jaar of minder bedraagt. Ook maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder die geen energie besparen maar die wel de uitstoot van CO2 reduceren, ben je verplicht te treffen. 

Je voldoet aan jouw plichten als je bovengenoemde maatregelen uitvoert met een terugverdientijd van vijf jaar of minder of als je alle maatregelen die voor je van toepassing zijn uitvoert die zijn vermeld op de Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing (EML). Voer je een maatregel van de EML niet uit, dan moet je een alternatieve maatregel uitvoeren die minstens evenveel energie bespaart. Heb je een energiebesparingsplicht, dan moet je hierover iedere vier jaar rapporteren.

Let op! Momenteel ligt er een wetsvoorstel om de terugverdientijd van vijf jaar naar zeven jaar te brengen. Mocht dit doorgaan, dan zal dit waarschijnlijk vanaf de volgende rapportageronde in 2027 het geval zijn.

Harry Wanningen
Harry Wanningen Accountant

Rapportageplicht

Je moet over je maatregelen inzake energiebesparing uiterlijk 1 december 2023 rapporteren bij de RVO. Rapporteren doe je digitaal. Hiervoor heb je eHerkenning op niveau eH3 nodig.

Let op! De energiebesparingsplicht en dus ook de rapportageplicht geldt ook voor ETS-ondernemingen (Emission Trade System), de glastuinbouw en bedrijven die over een omgevingsvergunning milieu dienen te beschikken.

Rapportage onderzoeksplicht ook vóór 1 december indienen

Wordt er op een locatie van jouw bedrijf jaarlijks 10 miljoen kWh elektra of 170.000 m3 aardgas of meer verbruikt, dan geldt voor jouw bedrijf mogelijk ook een onderzoeksplicht over energiebesparing. Of jouw bedrijf over de onderzoeksplicht moet rapporteren, is verder afhankelijk van de vraag wie de milieuregels voor de milieubelastende activiteiten van jouw bedrijf bepaalt. Deze onderzoeksplicht betekent dat je iedere vier jaar onderzoekt en rapporteert welke energiebesparende maatregelen jouw bedrijf moet nemen. Je vindt meer informatie over de onderzoeksplicht bij RVO.nl. 

Let op! 

  • Ook deze rapportage dien je uiterlijk 1 december 2023 bij de RVO aan te leveren.
  • Je moet zelf de rapportage indienen. Je kunt de rapportage alleen uitbesteden aan een intermediair, als je deze machtigt dit voor jou te doen.

Heb je vragen over de rapportageplicht? Neem gerust contact op.