Rapport 2022-2023 Kos­ten­ont­wik­ke­ling­en in het weg­ver­voer

Het rapport kostenontwikkeling wegvervoer 2022-2023 is uitgebracht. In de rapportage zijn de kostenontwikkelingen over 2022 en de trends en ontwikkelingen voor 2023 opgenomen.

Rapport

In november 2022 is het nieuwe rapport kostenontwikkeling wegvervoer 2022-2023 van Panteia uitgebracht.

De totstandkoming van dit rapport vindt plaats in onzekere tijden. De coronacrisis ijlt na en de oorlog in Oekraïne zorgt voor spanningen op de wereldmarkt. Ondernemers kampen daardoor met tekorten aan grondstoffen, hoge energieprijzen, sterk oplopende inflatie en een blijvend krappe arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is de noodzaak om de energietransitie te versnellen vergroot.

Deze marktontwikkelingen hebben grote invloed op de kostenontwikkelingen.

Zeer forse kostenstijging voor het wegvervoer

De verwachte kostenstijging voor 2023 ten opzichte van 2022 varieert tussen de plus 6,0% en plus 8,9%. Daarnaast wijkt de realisatie van de kostenontwikkeling 2022 substantieel af van de opgestelde raming uit 2021. De afwijking varieert tussen de 1,6 tot 3,5 procentpunten. Dit betekent dat de kosten voor het wegvervoer in 2023 fors zullen stijgen met 8,0 % tot 11,3%, exclusief brandstofkostenontwikkeling.

Dat blijkt uit het rapport “Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2022-2023” van onderzoeksbureau Panteia. Alle voornoemde kostenstijgingen zijn exclusief brandstofkostenontwikkeling.

Heb je vragen over de kostenstijgingen? Neem gerust contact op.