Opties mogelijk rechtsherstel niet-bezwaarmakers box 3

Heb jij geen of te laat bezwaar gemaakt tegen de Box 3-heffing? Er zijn verschillende opties onderzocht om rechtsherstel te bieden.

Opties

Er zijn verschillende opties onderzocht:

  1. Geen rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers
  2. Volledig rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers
  3. Gedeeltelijk rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers. Binnen deze optie zijn verschillende sub-opties onderzocht, te weten:
  • rechtsherstel volgens de forfaitaire spaarvariant met een maximum herstelbedrag;
  • rechtsherstel volgens de forfaitaire spaarvariant tot aan een maximum vermogen;
  • uitkering van een vast of variabel bedrag;
  • verhoging van het heffingsvrije vermogen.

Vervolg

Er is onderzocht wat de gevolgen van de verschillende opties voor de uitvoering zijn. Ook is meegewogen of een optie rechtvaardig en juridisch houdbaar is en wat de budgettaire gevolgen zijn.

Let op! De uiteindelijke keuze is afhankelijk van de uitvoerbaarheid en de budgettaire gevolgen. Bij volledig rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers zou dit laatste kunnen oplopen tot € 7 miljard. Je hoeft op dit moment geen actie te ondernemen om in aanmerking te komen voor het eventuele rechtsherstel.

Heb jij vragen over het rechtsherstel of over de Box 3-heffing? Neem gerust contact op.