Meer voorwaarden aftrek giften in natura

Giften in geld, maar ook giften in natura zijn, onder voorwaarden, fiscaal aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Voor grotere giften in natura geldt vanaf 2024 een extra voorwaarde. Je doet een gift in natura als je bijvoorbeeld een duur schilderij schenkt aan een museum.

Giften in natura

Doe je in een kalenderjaar voor in totaal meer dan € 10.000 giften in natura? Of als je een fiscale partner hebt voor in totaal meer dan € 20.000 giften in natura met je fiscale partner gezamenlijk? Dan komen deze giften vanaf 2024 alleen nog voor aftrek in aanmerking als een objectieve waardebepaling heeft plaatsgevonden.

Deze objectieve waardebepaling moet volgen uit een onafhankelijk taxatierapport. Als je over een recente factuur beschikt waaruit de waarde blijkt, is dat ook voldoende. Een taxatierapport is dan dus niet nodig.

Verkoop en kwijtschelding vordering

Je kunt er ook voor kiezen om het dure schilderij uit het vorige voorbeeld niet te schenken, maar te verkopen aan het museum. Als het museum dit niet (meteen) aan jou betaalt, krijg je een vordering op het museum. Deze vordering kan je in een keer of in gedeelten kwijtschelden.

De kwijtschelding van de vordering vormt, onder voorwaarden, voor je een aftrekbare gift. In feite bereik je hiermee hetzelfde doel als bij directe schenking van het schilderij. Ook in deze situatie heb je bij bedragen van meer dan € 10.000 (en samen met een fiscale partner meer dan € 20.000) vanaf 2024 echter een onafhankelijk taxatierapport of een recente factuur nodig.

Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek
Specialist op het gebied van belastingheffing
Niets is zo veranderlijk als de belastingwetgeving, dat maakt het zo uitdagend. Het raakt ons allemaal, zeker omdat de gevolgen ervan impact hebben op de onderneming en privé, die bij ondernemers communicerende vaten zijn. Het moet een beetje ‘in’ je zitten om het leuk te vinden om de ontwikkelingen te blijven volgen, de gevolgen en kansen in kaart te brengen en die op een begrijpelijke manier te delen. En dat geldt zeker voor mij.
Neem contact op

Aannemelijk maken

Het voorstel voor giften in natura van in totaal meer dan € 10.000 (en samen met een fiscale partner meer dan € 20.000) betekent niet dat giften in natura onder deze bedragen zonder meer aftrekbaar zijn. Voor deze giften blijft, net als nu, gelden dat u deze aannemelijk moet maken met schriftelijke stukken. Deze wijziging moet nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer en is dus nog niet definitief.

Vragen?

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.