Inloggen met eHerkenning (UWV)

Met eHerkenning regel je online zaken met de overheid. Per 1 november 2019 is inloggen alleen nog mogelijk met eHerkenning.

Inloggen met eHerkenning (UWV)

Met eHerkenning regel je online zaken met de overheid. Per 1 november 2019 is inloggen alleen nog mogelijk met eHerkenning.

Wat is eHerkenning?

eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor bedrijven. Via eHerkenning kunnen ondernemers veilig inloggen op online overheidsdiensten. Naast veiligheid zorgt eHerkenning voor gemak: u heeft straks nog maar 1 wachtwoord nodig om in te loggen bij UWV en andere overheidsorganisaties.

Bekijk de video hieronder voor meer informatie.

Steven Akse
Steven Akse Privacy officer

Inloggen met eHerkenning

Betrouwbaarheidsniveaus

eHerkenning is er in 5 betrouwbaarheidsniveaus. EH4 is het hoogste niveau. Hoe hoger het niveau, hoe strenger je identiteit wordt gecontroleerd. Voor het werkgeversportaal heb je minimaal betrouwbaarheidsniveau EH3 nodig. Dat betekent dat je voortaan inlogt met een wachtwoord en een code die naar je telefoon verzonden wordt. Bij dit niveau is een identiteitscontrole verplicht. Dit betekent dat je een geldig identiteitsbewijs moet laten zien.

Welke diensten vind ik op het werkgeversportal?

Het werkgeversportaal is de plek waar je alles regelt rondom werknemersverzekeringen. Hier vind je een overzicht van de diensten waarvoor je leverancier je kan machtigen, zodat je deze kunt gebruiken in het werkgeversportaal. Ook kan je, als ondernemer, ervoor kiezen om een intermediair (zoals de Jong & Laan) hiervoor te machtigen. Wij nemen je dan dit werk uit handen:

  • Melden en inzien verzuimgegevens Ziektewet en WAZO
  • Inzien uitkeringsgegevens Ziektewet en WAZO
  • Inzien financiële gegevens voor eigenrisicodragers WGA en WW
  • Inzien re-integratiegegevens voor eigenrisicodragers WW
  • Aanleveren en inzien re-integratiegegevens WIA
  • Indienen ontslagaanvraag
  • Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
  • Controle eigenrisicodragers
  • Bezwaar maken

eHerkenning aanvragen

Je kunt eHerkenning aanvragen voor het UWV werkgeversportaal. Dat doe je bij een door de overheid erkende leverancier. Deze leveranciers voldoen aan de eisen van de Rijksoverheid en alleen zij mogen eHerkenning leveren. Let bij de keuze van een leverancier op het volgende:

Kosten 

eHerkenning is niet gratis. De Rijksoverheid kiest ervoor de kosten van eHerkenning door de gebruikers van het systeem te laten betalen. Op eHerkenning.nl lees je hier meer over. De prijs verschilt per leverancier. Bekijk het leveranciersoverzicht om een kosteninschatting te maken.

Vergelijk de leveranciers met elkaar en maak zelf een keuze. Heb je de aanvraag compleet ingediend? Dan duurt het 1 tot 5 werkdagen voordat je eHerkenning krijgt. Voor meer informatie over de aanvraag kan je terecht bij je leverancier.

eHerkenning is persoonsgebonden

Al je medewerkers die het werkgeversportaal gebruiken, hebben eHerkenning nodig. Zij moeten eHerkenning aanvragen samen met de persoon die binnen je organisatie eHerkenning beheert. Alleen hij kan namelijk andere medewerkers machtigen. eHerkenning is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen of gedeeld met een collega.

Belastingdienst

De Belastingdienst eist vanaf 2020 ook eHerkenning niveau 3 voor het doen van btw-aangiften. Dat heeft voor onze klanten geen gevolgen, omdat de Jong & Laan toestemming heeft om de aangiften via onze klantenportal en achterliggende software te regelen.

eHerkenning uitbesteden

Wij kunnen als intermediair het werk in de UWV werkgeversportal voor je uit handen nemen. Je kunt een intermediair (zoals de Jong & Laan) namelijk machtigen om zaken voor je te regelen in het werkgeversportal van het UWV.

Ketenmachtiging

Dat doe je via een ketenmachtiging. Met een ketenmachtiging kan een intermediair zaken voor je doen in het werkgeversportaal. En hij kan de machtiging doorgeven aan collega's binnen zijn organisatie. Heb je een intermediair, bekijk dan of je gebruik wilt maken van een ketenmachtiging. Een ketenmachtiging leg je vast bij je leverancier (let op: niet alle leveranciers bieden deze mogelijkheid aan). Je hebt zelf geen eHerkenning nodig om een intermediair te machtigen.

Ik wil de Jong & Laan machtigen

Ben je klant bij de Jong & Laan maar heb je ons nog niet gemachtigd? Neem dan contact op met je vaste adviseur. Ben je nog geen klant bij de Jong & Laan maar wil je ons wel graag machtigen? Of heb je vragen over het aanvraagproces? Neem dan contact met ons op.