Inloggen met eHerkenning (UWV)

Met eHerkenning regelt u online zaken met de overheid. Op dit moment kunt u inloggen op het werkgeversportaal met uw UWV-account of met eHerkenning. Vanaf 1 november 2019 is inloggen alleen nog mogelijk met eHerkenning.

Inloggen met eHerkenning (UWV)

Met eHerkenning regelt u online zaken met de overheid. Op dit moment kunt u inloggen op het werkgeversportaal met uw UWV-account of met eHerkenning. Vanaf 1 november 2019 is inloggen alleen nog mogelijk met eHerkenning.

Houdt u rekening met een verwerkingstermijn voor uw aanvraag. Moet u nog starten met het aanvragen van eHerkenning? Dan is 1 november wellicht niet haalbaar. U kunt dan vanaf een later tijdstip inloggen met eHerkenning.

Bekijk de video hieronder voor meer informatie.

<Tekst gaat verder onder de video>

Inloggen met eHerkenning

Wat is eHerkenning

eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor bedrijven. Via eHerkenning kunnen ondernemers veilig inloggen op online overheidsdiensten. Naast veiligheid zorgt eHerkenning voor gemak: u heeft straks nog maar 1 wachtwoord nodig om in te loggen bij UWV en andere overheidsorganisaties.

Gebruik eHerkenning verplicht

Steeds meer overheidsorganisaties zijn verplicht om eHerkenning te gebruiken. Vanaf 1 november 2019 dus ook het UWV. Op dit moment kunt u inloggen op het werkgeversportaal met uw UWV-account of met eHerkenning. Straks is eHerkenning nog de enige manier om in te loggen op het werkgeversportaal.

Betrouwbaarheidsniveaus

eHerkenning is er in 5 betrouwbaarheidsniveaus. EH4 is het hoogste niveau. Hoe hoger het niveau, hoe strenger uw identiteit wordt gecontroleerd. Voor het werkgeversportaal heeft u minimaal betrouwbaarheidsniveau EH3 nodig. Dat betekent dat u voortaan inlogt met een wachtwoord en een code die naar uw telefoon verzonden wordt. Bij dit niveau is een identiteitscontrole verplicht. Dit betekent dat u een geldig identiteitsbewijs moet laten zien.

Welke diensten vind ik op het werkgeversportal

Het werkgeversportaal is de plek waar u alles regelt rondom werknemersverzekeringen. Hier vindt u een overzicht van de diensten waarvoor uw leverancier u kan machtigen, zodat u deze kunt gebruiken in het werkgeversportaal. Ook kunt u als ondernemer er voor kiezen om een intermediair (zoals de Jong & Laan) hiervoor te machtigen. Wij nemen u dan dit werk uit handen.

  • Melden en inzien verzuimgegevens Ziektewet en WAZO
  • Inzien uitkeringsgegevens Ziektewet en WAZO
  • Inzien financiële gegevens voor eigenrisicodragers WGA en WW
  • Inzien re-integratiegegevens voor eigenrisicodragers WW
  • Aanleveren en inzien re-integratiegegevens WIA
  • Indienen ontslagaanvraag
  • Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
  • Controle eigenrisicodragers
  • Bezwaar maken

eHerkenning aanvragen

U kunt eHerkenning aanvragen voor het UWV werkgeversportaal. Dat doet u bij een door de overheid erkende leverancier. Deze leveranciers voldoen aan de eisen van de Rijksoverheid en alleen zij mogen eHerkenning leveren. Let bij de keuze van een leverancier op het volgende:

Kosten 

eHerkenning is niet gratis. De Rijksoverheid kiest ervoor de kosten van eHerkenning door de gebruikers van het systeem te laten betalen. Op eHerkenning.nl leest u hier meer over. De prijs verschilt per leverancier. Bekijk het leveranciersoverzicht om een kosteninschatting te maken.

Vergelijk de leveranciers met elkaar en maak zelf een keuze. Heeft u de aanvraag compleet ingediend? Dan duurt het 1 tot 5 werkdagen voordat u eHerkenning krijgt. Voor meer informatie over de aanvraag kunt u terecht bij uw leverancier.

eHerkenning is persoonsgebonden

Al uw medewerkers die het werkgeversportaal gebruiken, hebben eHerkenning nodig. Zij moeten eHerkenning aanvragen samen met de persoon die binnen uw organisatie eHerkenning beheert. Alleen hij kan namelijk andere medewerkers machtigen. eHerkenning is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen of gedeeld met een collega.

Belastingdienst

De Belastingdienst gaat vanaf 2020 ook eHerkenning niveau 3 eisen voor het doen van btw-aangiften. Dat heeft voor onze klanten geen gevolgen, omdat de Jong & Laan toestemming heeft om de aangiften via onze klantenportal en achterliggende software te regelen.

eHerkenning uitbesteden

eHerkenning uitbesteden - de Jong en Laan

Wij kunnen als intermediair het werk in de UWV werkgeversportal voor u uit handen nemen. U kunt een intermediair (zoals de Jong & Laan) namelijk machtigen om zaken voor u te regelen in het werkgevers portal van het UWV.

Ketenmachtiging

Dat doet u via een ketenmachtiging. Met een ketenmachtiging kan een intermediair zaken voor u doen in het werkgeversportaal. En hij kan de machtiging doorgeven aan collega's binnen zijn organisatie. Heeft u een intermediair, bekijk dan of u gebruik wilt maken van een ketenmachtiging. Een ketenmachtiging legt u vast bij uw leverancier (let op: niet alle leveranciers bieden deze mogelijkheid aan). U heeft zelf geen eHerkenning nodig om een intermediair te machtigen.

Huidige machtigingen opnieuw aanvragen

Let op: u moet de huidige machtigingen opnieuw aanvragen. De oude machtigingen in het werkgeversportaal komen per 1 november 2019 te vervallen. Bij het aanvragen van een nieuwe machtiging zijn een aantal zaken van belang, zoals het aanleveren van een kopie ID en een ondertekening van de wettelijk vertegenwoordiger van uw bedrijf.

Bij de aanvraag van eHerkenning moet u uw machtigingen en rechten voor diensten voor het werkgeversportaal zoals gezegd opnieuw aanvragen. Dit doet u via uw leverancier van eHerkenning. Vanaf het moment dat u start met eHerkenning beheert UWV die machtigingen en rechten namelijk niet meer. Uw leverancier doet dit nu. Dit geldt dus voor alle machtigingen en rechten voor alle medewerkers binnen uw organisatie die gebruik maken van het werkgeversportaal. Ook machtigingen voor externe partijen (bijvoorbeeld intermediairs) vraagt u opnieuw aan bij uw leverancier.

Ik wil de Jong & Laan machtigen

Heeft u ons momenteel gemachtigd voor de werkgeversportal van het UWV en bent u van plan ons opnieuw te machtigen? U hoeft in dat geval niets te doen, wij nemen tijdig contact met u op.

Bent u klant bij de Jong & Laan maar heeft u ons nog niet gemachtigd? Neem dan contact op met uw vaste adviseur. Bent u nog geen klant bij de Jong & Laan maar wilt u ons wel graag machtigen? Of heeft u vragen over het aanvraagproces? Neem dan contact met ons op.