Ho­ge­re lijf­ren­te­af­trek vanaf 2023

Vanaf 2023 heb je de mogelijkheid om een hoger bedrag aan lijfrentepremie in aftrek te brengen in jouw aangifte inkomstenbelasting. Dit is een van de afspraken die in de nieuwe Wet toekomst pensioenen staat.

Wet toekomst pensioenen (WTP)

In de Wet toekomst pensioenen (WTP) staan de afspraken uit het Pensioenakkoord. Met de inwerkingtreding van deze wet op 1 juli 2023 is ook de mogelijkheid geïntroduceerd om een hoger bedrag aan lijfrentepremies in aftrek te brengen. 

Tip! Mensen in loondienst, zelfstandigen en gepensioneerden bouwen door de WTP fiscaal voordelig extra pensioen op.

Lijfrenteaftrek bij pensioentekort

Als sprake is van een pensioentekort, kun je betaalde lijfrentepremies in aftrek brengen in jouw aangifte inkomstenbelasting. Aftrek is mogelijk tot maximaal jouw jaarruimte en reserveringsruimte.

 

Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek
Specialist op het gebied van belastingheffing
Niets is zo veranderlijk als de belastingwetgeving, dat maakt het zo uitdagend. Het raakt ons allemaal, zeker omdat de gevolgen ervan impact hebben op de onderneming en privé, die bij ondernemers communicerende vaten zijn. Het moet een beetje ‘in’ je zitten om het leuk te vinden om de ontwikkelingen te blijven volgen, de gevolgen en kansen in kaart te brengen en die op een begrijpelijke manier te delen. En dat geldt zeker voor mij.
Neem contact op

1. Hogere jaarruimte vanaf 2023

De jaarruimte in een jaar berekende je in 2023 in eerste instantie door 13,3% van de zogenaamde premiegrondslag te nemen. Dit percentage van 13,3% is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 verhoogd naar 30%.

De premiegrondslag 2023 is het bruto-inkomen in 2022 (met een maximum van € 128.810) verminderd met de zogenaamde AOW-franchise (€ 13.646).

Op het bedrag van 30% van de premiegrondslag moet je nog jouw pensioenaangroei uit 2022 in mindering brengen. 

Let op! De pensioenaangroei wordt berekend volgens een wettelijk vastgestelde berekening. Als je volgens deze berekening in 2022 meer pensioenaangroei had dan 30% van de premiegrondslag, heb je volgens de wettelijke bepalingen geen pensioentekort. Je hebt dan geen jaarruimte en kunt ook geen lijfrentepremies in aftrek brengen.

Tip! Door de verhoging van het percentage van 13,3% naar 30% kom je nu eerder in aanmerking voor lijfrenteaftrek

2. Meer jaren én hogere reserveringsruimte vanaf 2023

Benut je (een deel van) jouw jaarruimte niet, dan wordt dit opgeteld bij jouw reserveringsruimte. De reserveringsruimte bedroeg in 2023 in eerste instantie de niet benutte jaarruimten in de zeven voorafgaande jaren. Dit is nu verruimd naar de niet benutte jaarruimten in de tien voorafgaande jaren.

De maximaal in een jaar te gebruiken reserveringsruimte is vanaf 2023 ook verhoogd, en wel naar € 38.000.

3. Lijfrenteaftrek ná AOW-leeftijd vanaf 2023

Voorheen was aftrek van lijfrentepremie na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd niet meer mogelijk. Je kunt nu echter wel tot vijf jaar ná het bereiken van de AOW-gerechtige leeftijd lijfrentepremies in aftrek brengen.

Heb jij vragen over de fiscale mogelijkheden in jouw situatie? Neem dan gerust contact op.