Belasting­plan 2024: Gevolgen voor het in­komen uit werk en woning in box 1

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2023 de Miljoenennota 2024 en dus ook het Belastingplan 2024. Lees de gevolgen voor het inkomen uit werk en woning in box 1.

Tarieven box 1 – Inkomen uit werk en woning

Het tarief in de eerste schijf wordt iets verhoogd, van 36,93% (2023) naar 36,97% (2024). Vanaf 2024 wordt de tweede schijf minder geïndexeerd dan de inflatie. De indexatie is 3,55% in plaats van 9,9%. Daarmee wordt de tariefschijf verlengd van € 73.071 naar € 75.624. Deze niet-volledige indexatie geldt ook voor gepensioneerden. Het tarief voor de tweede schijf blijft 49,5%. 

Jacqueline Rijsbergen
Jacqueline Rijsbergen Senior belastingadviseur

Aanpassing heffingskortingen

De heffingskortingen worden aangepast. Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel:

De aanpassingen van andere heffingskortingen zijn weergegeven in deze tabel: 

Afschaffing middeling inkomen box 1

De laatste jaren waarover je nog kunt middelen, zijn de aangiftejaren 2022, 2023 en 2024. Dit stond al in het Belastingplan 2023. Bij toepassing van de middelingsregeling tel je het inkomen uit box 1 van drie aaneengesloten kalenderjaren bij elkaar op en deel je dit door drie. Daarna bereken je hoeveel belasting je in elk jaar over dit berekende gemiddelde inkomen moet betalen. Je vergelijkt dit met de daadwerkelijk door jou betaalde belasting over die drie jaren. Is dat verschil meer dan € 545? Vraag dan de belasting terug. 

Let op! Houd wel de termijn in de gaten. Een verzoek om middeling moet binnen 36 maanden ingediend worden nadat alle definitieve aanslagen van de kalenderjaren die je wilt middelen onherroepelijk vaststaan.

Afschaffen Inkomensafhankelijke combinatiekorting per 2025

De Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting voor alleenstaande ouders of de minstverdienende partners die werk en zorg voor jonge kinderen combineren. Per 1 januari 2025 wordt deze heffingskorting afgeschaft, behalve voor ouders met (één of meer) kinderen die voor 1 januari 2025 zijn geboren. 

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.