Ge­com­bi­neer­de op­gave: perceels­ge­ge­vens GLB

In de Gecombineerde opgave moet je, indien van toepassing, diverse gegevens invullen voor het ‘GLB’. Dit is onder andere nodig als je aan de eco-regeling meedoet.

Vinkje basispremie

Heb je aan het begin van de Gecombineerde opgave (GO) aangegeven dat je basispremie wilt aanvragen? Dan is bij ieder subsidiabel perceel automatisch een vinkje bij ‘Basispremie’ gezet.

Alette van de Steeg
Alette van de Steeg Adviseur agro

Vinkje eco-regeling voor opgave eco-activiteiten

Je kunt je ook aanmelden voor de eco-regeling (begin van GO). Heb je dat gedaan? Dan kun je bij jouw percelen de betreffende eco-activiteiten invullen. Hiervoor moet je eerst een vinkje zetten bij ‘Eco-regeling’.

Heb je op een bepaald perceel geen eco-activiteiten? Dan is dit vinkje niet nodig. Het perceel komt dan toch in aanmerking voor de eco-premie, als je met jouw andere percelen voldoende waarde en punten haalt.

Eco-activiteit ‘verlengde weidegang’

Kies je voor de eco-activiteit ‘verlengde weidegang’? Dan kun je dit aan het begin van de GO aangeven.

Je bent niet verplicht om deze eco-activiteit ook in te vullen bij ieder graslandperceel. Echter als je dat niet doet, dan worden (op het moment van schrijven) de ‘punten’ en ‘waarden’ niet meegenomen in het ‘Overzicht eco-regeling’. Het advies is dan ook om deze activiteit ook bij al jouw graspercelen in te vullen, ook op de percelen grasland die niet beweid worden.

Niet-productief areaal

Wil je een perceel inzetten als niet productief areaal? Dan kun je dit aanvinken bij jouw percelen waarbij dit mogelijk is. Als je bomen op een perceel wilt inzetten als niet-productief areaal, dan geef je het aantal bomen op. Je hoeft de bomen niet apart in te tekenen.

Heb je vragen over de gecombineerde opgave? Neem dan gerust contact op.

Samen voor jouw agrarische onderneming

De agrarische sector is continu in beweging. Denk aan de snel veranderende wet- en regelgeving en de sterk fluctuerende markt. Daardoor zit je als agrarisch ondernemer nooit stil; je staat telkens weer voor nieuwe uitdagingen. Laten we er samen voor gaan!

Lees meer