Derogatie 2023: welke norm moet je hanteren?

Vanaf 2023 worden de derogatienormen in heel Nederland lager. In meer gebieden gaat de laagste norm gelden. Daarnaast kan het zijn dat op jouw bedrijf, of op een aantal van jouw percelen ervan, helemaal geen derogatie meer is toegestaan.

Afbouw de­ro­ga­tie­nor­men

De derogatie in Nederland wordt de komende jaren afgebouwd. De huidige derogatienorm van 250 kg wordt in 2023 verlaagd naar 240 kg per hectare. De derogatienorm van 230 kg wordt in 2023 verlaagd naar 220 kg per hectare. Vanaf 2026 geldt geen derogatie meer.

In meer gebieden lagere norm

De huidige derogatienorm van 230 kg geldt voor de zand- en lössgronden in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Vanaf 2023 gaat deze norm gelden in meer zogenaamde door nutriënten verontreinigde gebieden. Het gaat om gebieden die volgens het PBL slecht scoren op het gebied van waterkwaliteit. Welke gebieden dit zijn is nog niet bekend.

Geen derogatie meer?

Vanaf 2023 kan je geen derogatie meer aanvragen op percelen in Natura 2000-gebieden en grondwaterbeschermingsgebieden. Vooral over de laatste is veel onduidelijkheid en onzekerheid. De vraag is wat de exacte begrenzing wordt van deze gebieden.

Heb je nog vragen hierover? Neem gerust contact met ons op.

Alette van de Steeg
Alette van de Steeg Adviseur agro