Wet betaald ouderschapsverlof

Dit houdt in dat, vanaf augustus 2022, ouders negen weken (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof krijgen.

Wet betaald ouderschapsverlof

Met ingang van 2 augustus 2022 heeft de werknemer die ouderschapsverlof opneemt gedurende 9 weken recht op een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van het dagloon. Oorspronkelijk was in de Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022 een uitkering voor betaald ouderschapsverlof van 50 procent van het dagloon opgenomen. Het voorstel voor de verhoging naar 70 procent is door staatssecretaris Van Gennip naar de Tweede kamer gestuurd.

Wat houdt de wet betaald ouderschapsverlof in?

Dit houdt in dat ouders, vanaf augustus 2022, negen weken extra gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof kunnen krijgen. Dit geldt voor het eerste levensjaar van het kind en komt bovenop de al bestaande verlofregelingen voor ouders. De uitkering wordt gedaan via het UWV.

Hoe is het nu geregeld?

Op dit moment geldt dat ouders 26 weken ouderschapsverlof kunnen opnemen in de eerste 8 levensjaren van hun kind. Dit is onbetaald, maar werkgevers en werknemers kunnen wel afwijkende afspraken maken in het bedrijf of in de sector.

Hoe is het per augustus 2022?

In augustus 2022 bedraagt de totale omvang van het ouderschapsverlof nog steeds 26 keer de wekelijkse arbeidsduur en kan deze ook nog steeds opgenomen worden tot aan de dag waarop het kind de leeftijd van 8 jaar bereikt.

Van de 26 weken krijgen ouders echter 9 weken ouderschapsverlof deels doorbetaald; zij hebben recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het (maximum)dagloon. Dit recht bestaat alleen als het verlof wordt opgenomen vóór de datum waarop het kind de leeftijd van een jaar bereikt. 

Let op! De hoogte van de uitkering staat nog niet definitief vast. Het voorstel voor de uitkering naar 70 procent moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.