Negen weken extra (deels) betaald ouderschapsverlof per 2022

Eerste Kamer wil een uitkering van 9 weken tegen 70% loon

Vanaf augustus 2022 kunnen (beide) ouders negen weken extra gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof krijgen. Dit geldt voor het eerste levensjaar van het kind en komt bovenop de al bestaande verlofregelingen voor ouders. De uitkering wordt gedaan via het UWV.

Hoe is het nu geregeld?

Op dit moment geldt dat ouders 26 weken ouderschapsverlof kunnen opnemen in de eerste 8 levensjaren van hun kind. Dit is onbetaald, maar werkgevers en werknemers kunnen wel afwijkende afspraken maken in het bedrijf of in de sector.

Hoe is het per augustus 2022?

Vanaf volgend jaar augustus wordt dit uitgebreid en krijgen ouders 9 weken ouderschapsverlof deels doorbetaald. De Eerste Kamer gaf dinsdag akkoord voor de wet die dat mogelijk maakt, maar eist ook een hogere vergoeding. Niet - zoals in eerste instantie het plan was - 50% van het dagloon (dat is gemaximeerd) moet worden doorbetaald, maar 70%.

Evenwicht werk en privé

Het wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enkele andere wetten in verband met de implementatie in de Nederlandse wetgeving van afspraken op Europees niveau. Dit met als doel om evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers beter te regelen.

De Europese afspraken betreffen maatregelen op het gebied van verlof voor zorgtaken en flexibel werken die door moeten werken in de Nederlandse wetgeving.

Hogere vergoeding

Tijdens het debat op 5 oktober 2021 hield een groot deel van de aan het debat deelnemende woordvoerders een pleidooi voor een hoger percentage van doorbetaling dan in het wetsvoorstel is opgenomen (50%) van het loon van de ouder die het verlof opneemt.

Een aantal partijen maakten zich zorgen dat 50% doorbetaling voor mensen met lagere inkomens te weinig zal zijn om voor het ouderschapsverlof te kiezen. Zij bepleitten een percentage van 70%.

Voor moeders én vaders

Daarmee kan volgens hen ook voorkomen worden dat alleen vrouwen kiezen voor het betaald ouderschapsverlof. Vrouwen verdienen over het algemeen minder en werken minder dan mannen, dus het verlies van hun inkomen is dan makkelijker te ondervangen voor gezinnen, zo redeneerden de woordvoerders.

Heeft u nog vragen over de uitbreiding ouderschapsverlof? Neem gerust contact met ons op. 

Baby op komst? Het geboorteverlof is per 1 juli 2020 met 5 weken uitgebreid. Lees meer in onderstaand artikel: