De CSRD & de impact op transport­ondernemers

Op 12 december 2023 publiceerde de Stentor een alarmerend artikel waaruit bleek dat twee op de drie Nederlandse bedrijven nog nooit van de Europese Duurzaamheidsrichtlijn (CSRD) hadden gehoord of dachten dat deze niet op hen van toepassing was.

Bedrijven nog onbekend met nieuwe Europese eis

Het artikel gepubliceerd in de Stentor, is gebaseerd op een onderzoek van I&O Research in opdracht van ABN AMRO. De veelzeggende kop luidde: "Veel bedrijven nog onbekend met nieuwe Europese eis: ‘Allemaal onzin uit Brussel’". Het betreft de Europese Duurzaamheidsrichtlijn, beter bekend als de Corporatie Sustainability Reporting Directive (CSRD). Opvallend genoeg blijkt uit het onderzoek dat twee op de drie Nederlandse bedrijven nog nooit van deze richtlijn hebben gehoord of denken dat deze niet op hen van toepassing is.

Machiel Kars
Machiel Kars Accountant

Wat is de CSRD?

De CSRD, een Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage, verplicht ondernemers om te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties op de gebieden Environment (milieu), Social (sociaal) en Governance (bestuur), afgekort als ESG. Sinds 5 januari 2023 is de CSRD van kracht, en Nederland heeft tot 5 januari 2024 de tijd om deze richtlijn in nationale wetgeving om te zetten.

Belangrijke data voor rapportage

De CSRD legt specifieke rapportagedata vast voor verschillende bedrijven:

  • In 2025 moeten grote beursgenoteerde ondernemingen rapporteren over boekjaar 2024.
  • In 2026 moeten grote ondernemingen en OOB’s rapporteren over boekjaar 2025.
  • In 2027 moeten beursgenoteerde MKB-ondernemingen rapporteren over boekjaar 2026.
  • In 2029 moeten niet-EU ondernemingen rapporteren over boekjaar 2028.

Echter, het kleinere mkb, waarin de meeste transportondernemers actief zijn, wordt niet expliciet genoemd. Dit kan ten onrechte de indruk wekken dat zij niet onder de CSRD vallen, maar dat is een misvatting.

Impact op transportondernemers

Transporteurs die voor grote beursgenoteerde ondernemingen werken, direct of indirect, kunnen vragen verwachten over hun uitstoot in relatie tot het vervoer voor die onderneming. Hoewel veel ondernemers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid, is het van groot belang om onderling in gesprek te gaan.

"Met elkaar" in de keten

De CSRD vereist rapportage over de impact van producten, niet beperkt tot het eigen bedrijf, maar de gehele keten. Dit betekent dat bedrijven informatie zullen uitvragen, waaronder de uitstoot van transporteurs. Het is cruciaal om samen te bespreken welke Key Performance Indicators (KPI’s) gerapporteerd moeten worden en hoe het IT-landschap hierop ingericht kan worden.

Breder dan CO2-uitstoot

Hoewel CO2-uitstoot vanzelfsprekend een centrale rol speelt, gaat de CSRD ook over sociale aspecten. Dit omvat de behandeling van medewerkers in de keten, van CAO-naleving tot rust- en rijtijden en verloning van buitenlandse chauffeurs.

Samen kijken naar kansen en risico’s

In dit dynamische landschap is het essentieel voor transportondernemers om met accountants, adviseurs en IT-specialisten in gesprek te gaan. Het is niet alleen een kwestie van voldoen aan wetgeving; het gaat ook om het ontdekken van kansen en het minimaliseren van risico's.

Hoewel de CSRD op het eerste gezicht gericht lijkt te zijn op grote bedrijven, is het van belang dat ook transportondernemers in het MKB zich bewust zijn van de gevolgen. Samenwerking binnen de keten en met experts is de sleutel tot een soepele implementatie en het voldoen aan de CSRD. De tijd is rijp om met elkaar in gesprek te gaan en voorbereidingen te treffen voor een duurzame toekomst in de transportsector.

Heb je vragen over de CSRD en de impact voor jouw als transportondernemers? Neem gerust contact op.

Samen gaan we ervoor!

De transportbranche kenmerkt zich als geen ander door de vele wetgeving. Niet alleen landelijk of internationaal, maar ook regionaal en lokaal. Er zijn strikte regels voor personeel en materieel en ook cabotagewetgeving, milieuwetgeving, internationaal vervoerrechtelijke zaken en fiscale wetgeving spelen mee. Heb je vragen over de aanschaf en financiering van materieel, subsidies, calculaties, inzet van chauffeurs of strategische keuzes? Wij denken met je mee!

Naar onze dienstverlening
medewerkers de jong en laan