Her­zie­ne CO2-nor­men trans­port­sec­tor

De Europese Commissie (EC) heeft de herziene CO2-normen voor vrachtauto’s, trekkers, trailers en semitrailers bekendgemaakt. Wat betekent dit voor jouw transportbedrijf?

Na 2040 hoog­uit nog ver­bran­dings­mo­tor voor zwaar­ste trucks

De Europese Commissie (EC) heeft de herziene CO2-normen voor vrachtauto’s, trekkers, trailers en semitrailers bekendgemaakt. De nieuwe uitstooteisen zijn nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichting dat Europa in 2050 een klimaatneutraal continent is. Wat gaat dit betekenen voor jouw transportbedrijf?  

De aanscherping van de CO2-normen komt niet als een verrassing. De EC stelt voor de CO2 -emissies voor nieuwe vrachtauto’s vanaf 2030 met 45 procent (vergeleken met 2019) te verminderen. Vanaf 2035 moet dit percentage worden opgeschroefd naar 65 procent en voor 2040 komt de lat te liggen op 90 procent minder CO2.

De cijfers betreffen het gemiddelde uitstootpercentage van trucks die fabrikanten bouwen. Fabrikanten die veel schone zero-emissievoertuigen bouwen, mogen ook na 2040 nog dieselvrachtauto’s leveren mits ze over de totale productie binnen de 90 procent norm blijven. 

Een verkoopverbod van nieuwe dieselvrachtauto’s na 2040 acht de Commissie nog niet haalbaar op basis van de huidige beschikbare technologie omdat men voor de zwaarste trucks voor specifieke toepassingen verwacht nog geen zero emissie alternatieven te hebben.  

De Commissie heeft besloten ook CO2 normen op te nemen voor zware aanhangwagens en trailers. Door middel van relatief goedkope aerodynamische technologieën kan hier veel CO2-besparing worden gehaald. De beoogde reductiedoelen voor aanhangwagens zijn 7,5 procent CO2-reductie tot 2040 en voor semitrailers 15 procent CO2-reductie. 

Ondersteuning ambitie

Transport en Logistiek Nederland ondersteunt de overgang naar zero-emissieloze vrachtautomotoren. Batterij-elektrische en waterstof-elektrische vrachtauto’s zijn daarvoor de oplossing. Fabrikanten bieden deze modellen in toenemende mate aan. Maar deze beide oplossingen moeten wel genoeg beschikbaar zijn. Daarnaast is het van belang dat er ook genoeg plekken zijn om elektriciteit op te laden of om waterstof te tanken.

Dit vormt een grote uitdaging voor de komende periode, niet alleen in Nederland maar in heel Europa. Een ontoereikende beschikbaarheid van voldoende laad- en tankinfrastructuur is de grootste zorg die het bedrijfsleven kan afhouden van het realiseren van een volledige zero-emissie toekomst. 

Nu de Commissie het voorstel heeft gepresenteerd zullen de lidstaten en het Europees Parlement zich hierover buigen. TLN zal bij hen de gevolgen van het voorstel voor de sector en onze vragen en zorgen onder de aandacht brengen.

Heb je vragen over de herziene CO2-normen? Neem dan gerust contact op.

Bron: TLN