Check jouw WOZ-waarde

Binnenkort ontvang je de nieuwe WOZ-waarde van je woning en/of bedrijfspand. Check deze goed, de vastgestelde waardes kloppen niet altijd en kunnen daardoor tot extra te betalen belasting leiden. De WOZ-waarde is ook bepalend voor jouw eigenwoningforfait.

Peil­datum 1 januari 2022

Voor wat betreft de WOZ-waarde van jouw bedrijfspand of woning in 2023 gaat de gemeente in de regel uit van de waarde op 1 januari 2022. De waarde van je woning zal waarschijnlijk zijn gestegen, want de gemiddelde waardestijging van woningen was op 1 januari 2022 maar liefst 8,6% ten opzichte van het jaar ervoor.

Taxatie

Het checken van de WOZ-waarde van jouw woning kan met name nuttig zijn als je woning al enige tijd niet is getaxeerd. De gemeente taxeert namelijk slechts een gering aantal woningen en leidt de waarde van andere woningen hiervan af of baseert zich op recente verkoopcijfers. Ook voor bedrijfspanden baseert men zich veelal op verkoopcijfers of op de huuropbrengst.

Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek
Specialist op het gebied van belastingheffing
Niets is zo veranderlijk als de belastingwetgeving, dat maakt het zo uitdagend. Het raakt ons allemaal, zeker omdat de gevolgen ervan impact hebben op de onderneming en privé, die bij ondernemers communicerende vaten zijn. Het moet een beetje ‘in’ je zitten om het leuk te vinden om de ontwikkelingen te blijven volgen, de gevolgen en kansen in kaart te brengen en die op een begrijpelijke manier te delen. En dat geldt zeker voor mij.
Neem contact op

Individuele afwijkingen

Houd er rekening mee dat de waardes van panden onderling kunnen afwijken op basis van individuele factoren, zoals achterstallig onderhoud of betonrot. Ook de omgeving speelt een rol bij de waardering. Is er bijvoorbeeld sprake van stank- of parkeeroverlast? Let daarbij op, want dit aspecten zijn niet eenduidig en kunnen verschillend uitwerken op de WOZ-waarde. Zo is een woning naast de snelweg vaak minder aantrekkelijk, maar voor een transportonderneming juist niet.

Hoe checken?

Check de WOZ-waarde van jouw pand door bij jouw gemeente na te gaan hoe de waardering van jouw pand tot stand is gekomen. Vaak staat dit al op de WOZ-beschikking vermeld. Voor woningen kun je de WOZ-waardes van vergelijkbare panden gratis checken. Tegen een vergoeding van € 2,80 krijg je bij het Kadaster een overzicht krijgen van recente verkoopprijzen van woningen.

Tip! In de bijlage bij de WOZ-beschikking lees je hoe je bezwaar kunt maken. In jouw bezwaar schrijf je op waarom je het niet eens bent met de WOZ-waarde. Let er wel op dat je bezwaar maakt binnen 6 weken na datum van de WOZ-beschikking. En wist je dat steeds meer gemeenten een informele bezwaarprocedure hanteren? Vraag dit na bij jouw gemeente of dit het geval is.