Voorkom belastingrente met btw-suppletie

Bekijk of je over 2022 nog btw moet afdragen aan de Belastingdienst. Geef deze btw vóór 1 april 2023 aan met een suppletie, dan berekent de Belastingdienst geen rente.

Btw-suppletie

Als je te weinig btw hebt aangegeven in jouw btw-aangiften, ben je verplicht dit te corrigeren met een btw-suppletie. Doe dit zodra je constateert dat je te weinig btw hebt aangegeven.

Tip! Als je te veel btw hebt aangegeven in jouw btw-aangifte, corrigeer je dit ook met een btw-suppletie.

Peter van der Sluis
Peter van der Sluis Senior belastingadviseur

Correctie € 1.000 of minder

Is de correctie € 1.000 of minder, dan corrigeer je dit niet met een btw-suppletie. In plaats daarvan verwerk je deze correctie in jouw eerstvolgende btw-aangifte.

Naheffingsaanslag

Doe je een btw-suppletie omdat je te weinig btw aangaf, dan ontvang je binnen 8 weken na indiening een naheffingsaanslag van de Belastingdienst. Wacht met betalen van de btw totdat je die naheffingsaanslag ontvangt.

Tip! Door de btw-suppletie over 2022 vóór 1 april 2023 in te dienen, voorkom je belastingrente. Dien je de btw-suppletie 2022 vanaf 1 april 2023 in, dan berekent de Belastingdienst 4% belastingrente vanaf 1 januari 2023.

Teruggaafbeschikking

Doe je een btw-suppletie omdat je te veel btw aangaf, dan ontvang je binnen 8 weken na indiening een teruggaafbeschikking. Als de Belastingdienst vragen heeft over jouw btw-suppletie, kan dit overigens langer duren. De Belastingdienst stort de teruggaaf daarna op jouw rekening of verrekent dit met openstaande belastingschulden.

Boete

Als je de btw-suppletie 2022 vóór 1 april 2023 indient, betaal je geen belastingrente, je kunt wel een boete krijgen van 5% met een maximum van € 5.514. Gelukkig legt de Belastingdienst deze boete alleen op bij grotere bedragen. De Belastingdienst legt namelijk geen boete op als:

  • de te betalen btw op de suppletie maximaal € 20.000 is, of
  • de te betalen btw op de suppletie kleiner is dan 10% van de btw die je over heel 2022 per saldo al betaalde dan wel ontving.

Heb je nog vragen over de btw-suppletie? Neem gerust contact met ons op.

Belastingrente voorkomen

Je betaalt 8% belastingrente als de fiscus jou een aanslag vennootschapsbelasting oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar. Lees hoe je belastingrente kunt voorkomen.

Lees meer