Voorkom belastingrente met btw-suppletie

Bekijk of je over 2022 nog btw moet afdragen aan de Belastingdienst. Geef deze btw vóór 1 april 2023 aan met een suppletie, dan berekent de Belastingdienst geen rente.

Btw-suppletie

Als je te weinig btw heeft aangegeven in jouw btw-aangiften, ben je verplicht dit te corrigeren met een btw-suppletie. Doe dit zodra je constateert dat je te weinig btw heeft aangegeven.

Tip! Als je te veel btw hebt aangegeven in jouw btw-aangifte, corrigeer je dit ook met een btw-suppletie.

Hans Wiersma
Hans Wiersma Senior belastingadviseur

Correctie € 1.000 of minder

Is de correctie € 1.000 of minder, dan corrigeer je dit niet met een btw-suppletie. In plaats daarvan verwerk je deze correctie in jouw eerstvolgende btw-aangifte.

Naheffingsaanslag

Doe je een btw-suppletie omdat je te weinig btw aangaf, dan ontvang je binnen 8 weken na indiening een naheffingsaanslag van de Belastingdienst. Wacht met betalen van de btw totdat je die naheffingsaanslag ontvangt.

Tip! Door de btw-suppletie over 2022 vóór 1 april 2023 in te dienen, voorkom je belastingrente. Dien je de btw-suppletie 2022 vanaf 1 april 2023 in, dan berekent de Belastingdienst 4% belastingrente vanaf 1 januari 2023.

Teruggaafbeschikking

Doe je een btw-suppletie omdat je te veel btw aangaf, dan ontvang je binnen 8 weken na indiening een teruggaafbeschikking. Als de Belastingdienst vragen heeft over jouw btw-suppletie, kan dit overigens langer duren. De Belastingdienst stort de teruggaaf daarna op jouw rekening of verrekent dit met openstaande belastingschulden.

Boete

Als je de btw-suppletie 2022 vóór 1 april 2023 indient, betaal je geen belastingrente, je kunt wel een boete krijgen van 5% met een maximum van € 5.514. Gelukkig legt de Belastingdienst deze boete alleen op bij grotere bedragen. De Belastingdienst legt namelijk geen boete op als:

  • de te betalen btw op de suppletie maximaal € 20.000 is, of
  • de te betalen btw op de suppletie kleiner is dan 10% van de btw die je over heel 2022 per saldo al betaalde dan wel ontving.

Heb je nog vragen over de btw-suppletie? Neem gerust contact met ons op.

Btw-suppletie, laat het geen dreun na worden!

Ben je ondernemer voor de btw? Regel dan de suppletie btw tijdig! Uitstellen is duurder dan lenen bij de bank en de Belastingdienst kan boetes opleggen. Belastingadviseur Rien Pol vertelt je er meer over.

Lees meer
Hans Wiersma
Hans Wiersma Senior belastingadviseur