Belastingvrij schenken in 2022

In 2022 kunt u schenken en daarbij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstellingen. Hierbij geldt in een aantal gevallen een lagere vrijstelling dan vorig jaar.

Belastingvrij schenken in 2022

In 2022 kunt u weer schenken en daarbij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstellingen. Hierbij geldt in een aantal gevallen een lagere vrijstelling dan in 2021. Vanwege corona waren sommige vrijstellingen tijdelijk verhoogd.

Schenken aan kinderen

Voor een schenking aan een kind bestaat een vrijstelling van € 5.677. Alleen over het meerdere betaalt uw kind belasting. Daarnaast bestaat er voor schenkingen aan uw kinderen een aantal specifieke vrijstellingen:

1. Eenmalige verhoging

Een kind in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar kunt u eenmalig belastingvrij een bedrag van € 27.231 schenken. De vrijstelling geldt ook als de partner van het kind tussen de 18 en 40 jaar is. In beide gevallen telt ook de dag van de 40ste verjaardag nog mee.

2. Dure studie

Als u schenkt ten behoeve van een dure studie, bestaat recht op een eenmalige verhoging van de vrijstelling tot € 56.724. De kosten moeten dan minstens € 20.000 per jaar bedragen, exclusief levensonderhoud. Het geld moet aantoonbaar aan een dure studie worden besteed.

Let op! Uw kind heeft niet eerder gebruikgemaakt van een 'verhoogde vrijstelling'.

3. Eigen woning

Schenkt u ten behoeve van de aankoop of verbouwing van een eigen woning, dan bedraagt de vrijstelling in 2022 € 106.671. De vrijstelling geldt ook als met de schenking de hypotheek wordt afgelost of het recht van erfpacht, opstal of beklemming wordt afgekocht. Er geldt wel een aantal voorwaarden, waarvan de belangrijkste is dat de ontvanger of zijn of haar partner tussen de 18 en 40 jaar oud is. Ook nu telt de dag van de 40ste verjaardag nog mee.

Let op! In het coalitieakkoord is opgenomen dat de mogelijkheid om onbelast te schenken voor een eigen woning per 2024 wordt afgeschaft. In 2022 blijft het in ieder geval nog mogelijk om gebruik te maken van de volledige schenkingsvrijstelling van €106.671. Inmiddels is bepaald dat de vrijstelling voor 2023 zal worden verlaagd tot € 27.231. Lees hier meer over schenken voor eigen woning.

Schenken aan anderen

Schenkt u aan anderen, zoals een kleinkind, neef of goede vriend, dan geldt een vrijstelling van € 2.274.

U schenkt meer, wat dan?

Schenkt u uw kinderen een bedrag van meer dan € 5.677 zonder dat dit valt onder bovengenoemde bijzondere eenmalige vrijstellingen, dan bedraagt het belastingtarief 10% over het meerdere tot € 130.425. Boven dit bedrag is het tarief 20% over het meerdere. Voor kleinkinderen zijn de tarieven 18% tot € 130.425 en 36% over het meerdere. Voor willekeurige derden is het tarief 30% tot € 130.425 en 40% over het meerdere.

Schenken op papier

Ligt uw vermogen grotendeels vast? En wilt u dit vermogen aan uw kinderen overdragen zonder al te veel belasting te betalen? Dan is schenken op papier vaak een optie.

Alle tarieven en vrijstellingen vindt u overzichtelijk in onderstaande whitepaper schenken.

Whitepaper

Slim omgaan met schenkvrijstellingen kan belasting besparen!

Wist u dat schenken bij leven verstandig kan zijn? 

  • het is leuk voor kinderen en kleinkinderen;
  • u beperkt de toekomstige erfbelasting;
  • de vrijstellingen optimaal benutten;
  • behaal optimaal fiscale voordeel. 

Alternatieven

Gezien alle ontwikkelingen is het goed dat àls u overweegt om ‘wat te doen’ voor uw (klein)kinderen, neven, nichten of de kinderen van uw beste vrienden, dat u dat dit jaar nog doet. Schakelt u dan eens met een van onze belastingadviseurs om erover van gedachten te wisselen. Want er is zoveel meer mogelijk.

Ook in situaties dat de (klein)kinderen nog niet allemaal een eigen woning hebben of ze niet (allemaal) voldoen aan de leeftijdsgrens. Of wanneer u niet in één keer een groot bedrag kwijt wilt zijn maar hen wel de mogelijkheid wilt bieden de komende jaren vermogen op te bouwen.