Be­las­ting­vrij schenken in 2022

Schenken in 2022? Maak dan gebruik van de jaarlijkse schenkvrijstellingen. Hierbij geldt in een aantal gevallen een lagere vrijstelling dan in 2021. Vanwege corona waren sommige vrijstellingen namelijk tijdelijk verhoogd.

Schenkvrijstellingen

In dit artikel maken we een onderscheid tussen schenken aan kinderen en schenken aan anderen.

Schenken aan kinderen

Voor een schenking aan een kind bestaat een vrijstelling van € 5.677. Alleen over het meerdere betaalt jouw kind belasting. Daarnaast bestaat er voor schenkingen aan kinderen een aantal specifieke vrijstellingen:

1. Eenmalige verhoging

Een kind in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar kun je eenmalig belastingvrij een bedrag van € 27.231 schenken. De vrijstelling geldt ook als de partner van het kind tussen de 18 en 40 jaar is. In beide gevallen telt ook de dag van de 40ste verjaardag nog mee.

2. Dure studie

Als je schenkt ten behoeve van een dure studie, bestaat recht op een eenmalige verhoging van de vrijstelling tot € 56.724. De kosten moeten dan minstens € 20.000 per jaar bedragen, exclusief levensonderhoud. Het geld moet aantoonbaar aan een dure studie worden besteed.

Let op! Dit geldt alleen als jouw kind niet eerder gebruik heeft gemaakt van een 'verhoogde vrijstelling'.

3. Eigen woning

Schenk je ten behoeve van de aankoop of verbouwing van een eigen woning, dan bedraagt de vrijstelling in 2022 € 106.671. De vrijstelling geldt ook als met de schenking de hypotheek wordt afgelost of het recht van erfpacht, opstal of beklemming wordt afgekocht. Er geldt wel een aantal voorwaarden, waarvan de belangrijkste is dat de ontvanger of zijn of haar partner tussen de 18 en 40 jaar oud is. Ook nu telt de dag van de 40ste verjaardag nog mee.

Let op! In het coalitieakkoord is opgenomen dat de mogelijkheid om onbelast te schenken voor een eigen woning per 2024 wordt afgeschaft. In 2022 blijft het in ieder geval nog mogelijk om gebruik te maken van de volledige schenkingsvrijstelling van €106.671. Inmiddels is bepaald dat de vrijstelling voor 2023 zal worden verlaagd tot € 27.231. Lees hier meer over schenken voor eigen woning.

Interessant!

Whitepaper schenken

Heb je de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor (klein)kinderen, maar zo beperk je ook de toekomstige erfbelasting. Hoe gaat belastingvrij schenken in zijn werk? Wij nemen je in de whitepaper mee in dit proces!

Schenken aan anderen

Schenk je aan anderen, zoals een kleinkind, neef of goede vriend, dan geldt een vrijstelling van € 2.274.

Meer schenken, wat dan?

Schenk je jouw kinderen een bedrag van meer dan € 5.677 zonder dat dit valt onder bovengenoemde bijzondere eenmalige vrijstellingen, dan bedraagt het belastingtarief 10% over het meerdere tot € 130.425. Boven dit bedrag is het tarief 20% over het meerdere. Voor kleinkinderen zijn de tarieven 18% tot € 130.425 en 36% over het meerdere. Voor willekeurige derden is het tarief 30% tot € 130.425 en 40% over het meerdere.

Schenken op papier

Ligt jouw vermogen grotendeels vast? En wil je dit vermogen aan jouw kinderen overdragen zonder al te veel belasting te betalen? Dan is schenken op papier vaak een optie.

Samen kijken naar de mogelijkheden

Gezien alle ontwikkelingen is het goed dat als je overweegt om ‘wat te doen’ voor je (klein)kinderen, neven, nichten of de kinderen van jouw beste vrienden, dat je dat dit jaar nog kijkt naar de mogelijkheden. Schakel dan eens met één van onze belastingadviseurs om erover van gedachten te wisselen. Want er is zoveel meer mogelijk.

Ook in situaties dat de (klein)kinderen nog niet allemaal een eigen woning hebben of ze niet (allemaal) voldoen aan de leeftijdsgrens. Of wanneer je niet in één keer een groot bedrag kwijt wilt zijn maar hen wel de mogelijkheid wilt bieden de komende jaren vermogen op te bouwen. 

Neem contact op
Vestiging-Nijverdal-443