Belastingplannen 2024: wat voelt de vastgoed­belegger?

Op vastgoedgebied verandert veel voor beleggingsvastgoed. Lees hier de belangrijkste wijzigingen rondom vastgoed in het Belastingplan 2024.

Vastgoed

Op vastgoedgebied verandert veel voor beleggingsvastgoed. Zo wordt beleggingsvastgoed uitgezonderd voor de BOR en FBI (Fiscale Beleggingsinstelling). Ook worden belastingconstructies aangepakt. We nemen je mee in de belangrijkste wijzigingen rondom vastgoed in het Belastingplan 2024. 

Peter van der Sluis
Peter van der Sluis Senior belastingadviseur

Aanpak vastgoedaandelentransacties 

Het kabinet constateert dat het mogelijk is om nieuwe onroerende zaken over te dragen via een aandelentransactie zonder dat btw of overdrachtsbelasting is verschuldigd. Dat komt door de huidige werking van de samenloopvrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Deze wordt aangepast.

Gevolg daarvan is dat de verwerving van aandelen in onroerendezaaklichamen met ‘nieuwe’ onroerende zaken met ingang van 1 januari 2025 in bepaalde situaties niet langer onder de samenloopvrijstelling voor de overdrachtsbelasting valt. Voor dergelijke transacties gaat een overdrachtsbelastingtarief gelden van 4%. 

Het verlaagde tarief van 2% én het zogenaamde starterstarief worden niet aangepast.

Wat is de samenloopvrijstelling?

Bij levering van nieuwe onroerende zaken en/of bouwterreinen in de zin van de btw is in principe btw verschuldigd (thans 21%). In de overdrachtsbelasting geldt voor de verkrijging van deze onroerende zaken onder voorwaarden een vrijstelling; de samenloopvrijstelling. Die voorkomt dat zowel btw als overdrachtsbelasting is verschuldigd

Er is overgangsrecht opgenomen. Het overgangsrecht eerbiedigt de huidige regels voor lopende projecten op het moment van indiening van het wetsvoorstel (19 september 2023 om 15:15 uur) en voor op dat moment getekende intentieverklaringen voor nog te realiseren projecten, met een verkrijging op uiterlijk 31 december 2029.  

Geen vastgoedbelegging meer voor de FBI 

Het FBI-regime zal niet langer directe beleggingen in vastgoed toestaan. 

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.

Whitepaper

Fiscale wijzigingen per 2024

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2023 het Belastingpakket 2024. In deze whitepaper hebben we een selectie opgenomen van de meest relevante belastingvoorstellen. De beoogde ingangsdatum van de meeste voorstellen is 1 januari 2024, tenzij we dat anders vermelden. Gedurende de parlementaire behandeling kunnen de wetsvoorstellen nog wijzigen.